Nový rok 2017 za pekného počasia mrože privítali na pozvanie Žilinských   tučniakoch v rieke Váh v Žiline. Počasie bolo priaznivé k otužilcom a poskytlo im teplotu vzduchu -5 stupňov celzia a teplota vody 0,5 stupňa. Na novoročného stretnutí sa zúčastnilo 50 otužilcov. Krásňanské mrože reprezentovali náčelník starý mrož Milan Kubatka, František Nehaj, Ľubo Kubla, Ľudvík Ďurana, Paťko Šefár, Peťo Kráľ, Vladko Šidlík.

Nálada na stretnutí bola srdečná a opäť sa potvrdilo, že tučniaky a mrože majú k sebe blízko. Činnosť Krásňanských mrožov na stretnutí sa niesla v určitých fázach . Úvodné spoločné foto, meditácia, rozcvičenie , spoločné foto s tučniakmi a samotné plávanie. Aj tučniaky uznali, že mrože sú dobré pripravení na plávanie v studených vodách v roku 2017.