Október : 2016

01.10.2016 - Oščadnica - Dedovka, vodná nádrž otvorenie otužileckej sezóny 2015 - 2016

23.10.2016 - Žilina vodné dielo - spoločný tréning so Žilinskými tučniakmi

November : 2016

13.11.2016 - Spoločný tréning s Turčianskými nanukmi v Šutove

December : 2016

4.12.2016 - Krásno nad Kysucou, celoslovenský zraz otužilcov a plávanie v rieke Kysuca

Január : 2017

15.01.2017- Celoslovenský zraz otužilcov v Nitre

Február : 2017

Valča - termín bude upresnený

1.02.2017 Žilina - Celoslovenské stretnutie otužilcov v  Žiline

Marec : 2017

Apríl : 2017

Máj - Jún : 2017

Žilina , hodinovka vo Váhu  od VD - Budatín

Podľa aktuálnych pozvánok otužileckých klubov budú do kalendára doplnené aj ďalšie podujatia