O K T Ó B E R    2 0 1 9        
Dátum 29.9
  1.10  4.10 6.10 8.10 11.10 13.10 15.10 18.10  20.10 22.10  25.10 27.10. 29.10      
miesto DD   DD  DD  DD DD Kys Kys Kys  Kys  Kys Kys Kys Kys Kys      
teplota vody 14,4    14 11,2 11.5 10,5  11,3 11,4 13,2 12,2 10,8 13,2 11,7  11,6  8,5      
Teplota vzduchu 18   17,5 9,5  6 8,5 14 18 22 19 20 20 17 17 7      
čas plávania 12:00   11:30 9:00 9:00 7:00  7:00 9:00  11:00 ?  ?  10  8:00 11:00 8:00      
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 1   2  3 4 5  6 7 8 -  - 9 10 11 12      
2,Ľudvík Ďurana 1   - - - -  - - -  - -  - - - -      
3,Patrík Šefár 1   - 2  -  -  - - - 3  - 4  5 6  -      
4,Peter Král  -   - -  -  - - 1  - - - -  -  - -      
5,Marek Skřivánek 1   - 2  - 3  4  5 6 7 8 - 9  10  11      
6,Pavol Kubuš -    - -  1 - - - - -  -  - -  - -      

 7,Štefan  Pytel

1   2 -  -  - - 3 - 4  5  - - 6  -      
8, Michal Švancár 1   - 2  3  -  4 5  - 6  7 - - - -      
9,Peter Murčo  1    - -  2  - 3  -  -  4 5  - -  -  -      
10, Matuš Pytel 1    -  -  -  -  - 2  -  - 3  -  - 4 -      
11,Tomáš Pytel -   - -  - - - 1  - - 2 - - 3  -      
12,Janka Pytlová -   1 -  -  - - 2  - - 3 - -  4 -      
13.Milan Halagačka -   - 1  2 - 3  4  - 5 6 - -  - -      
14.Marián Lučan -   - - 1 - 2  3  -  4  5 - -  - -      
15.Jaroslav Kontrík -    - -  1 2  3  4  5 6 7 - - 8  9      
16. Tomáš Krkoška 1   2 - - - - 3  -  4  5 - -  - -      
17.Richard Kubík -   - - - - - - - - 1 - - 2  -      
18.Juraj Kubík -   - - - - - - - - - - - 1 -      
19.BorisMatyšák -   - - - - - - - - - - - 1 -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,