Krásňanské mrože v zložení náčelník starý mrož Milan Kubatka , Ľudvík Ďurana, Patrík Šefár a náš nováčik Peťo Kráľ sa vybrali do Nitry na celoslovenskú akciu otužilcov. Musíme sa pochváliť , že sme sa podieľali na vytvorení slovenského rekordu v najväčšom počte otužilcov na jednej akcií . Plávalo nás 267 otužilcov. Oddiel otužilcov Krásno nad Kysucou získal účastnícky certifikát a medailu rekordmanov. Plávalo sa za podmienok: teplota vzduchu 1 stupeň a teplota vody 1,5 stupňa. Celkom pohoda, oproti posledným tréningom na Kysuciach voda konštatne 0,1 a teplota vzduchu okolo -10 až – 15 stupňov. Tiež sa pochválime, že máme ďalšiu pozvánku na 5.2.2017 na stretnutie otužilcov do Valče do zasnežovacej nádrže. Veríme, že to zvládneme so cťou.