Krásňanské mrože pozývajú na kávičku do kaviarne Teatro Cafe Čadca na ul. Ľ. Podjavorinskej č.p. 1500 / za Medeou / širokú verejnosť. Otužilcov, sympatizantov, ale aj ľudí ktorí majú zdravotné problémy a chcú s tým niečo spraviť. Bude to prednáška za prítomnosti lekárov a otužilcov z klubu Krásňanské mrože. V prvej časti prezentácie sa bude rozprávať o zdravotných účinkoch otužovania na organizmus a potom bude prezentácia činnosti a história oddielu klubu otužilcov Krásňanské mrože.
/ stretnutie sa bude konať 17.2.2017 o 18:00 hod. /