Dňa 5.2.2017 sa konalo v lyžiarskom stredisku Valča pri Martine stretnutie otužilcov z celého Slovenská. Medzi otužilcami bola výborná nálada aj keď počasie bolo smutné, bez slniečka. Klimatické počasie : teplota vzduchu 4 stupne celzia a teplota vody jeden stupeň. Akcie sa zúčastnilo 240 otužilcov z 12 oddielov a medzi účinkujúcimi bolo zastúpenie z Kysúc . Otužilci z Krásna nad Kysucou ,Krásňanské mrože v zložení náčelník, starý mrož Milan Kubatka, MUDr. František Nehaj, Ľudvík Ďurana a náš beniaminek, Patrík Šefár. Ďakujeme za pozvánie Turčianským Nanukom . Gratulujeme k dobré zorganizovanej akcií pod vedením Radka Šenšela a Mirka Mikulca .