Slovenskí otužilci si dali stretnutie v nedeľu 12.2.2017 vo Váhu. Otužilci sa stretli z celého Slovenska , doslovne od východu po západ a od severu po juh. Účasť bola veľká 156 otužilcov a medzi nimi traja otužilci z Krásna nad Kysucou – Krásňanské mrože. Vzhľadom na počasie sa otužilci tešili početnej diváckej kulise. Podmienky na otužovanie boli : teplota vody 1,2 stupňa celzia a teplota vzduchu 5 stupňov. Bol to impozantný pohľad , ako po váhu pláva vyše 150 otužileckých hláv. Po poctivo odvedenom výkone prišlo pohostenie otužilcov a príjemná zábava pri tombole. Úprimné rozhovory priateľov z celého slovenská. Domáci tučniaci organizáciu a materiálne zabezpečenie zvládli na jednotku. Srdečne im ďakujú otužilci z Krásna nad Kysucou a verím, že všetci zúčastnení