prvy vyjazd m24.10.2015 11:45

Krásňanské mrože v sezóne 2015 - 2016 sa vyberú na prvý výjazd, zaplávať si do Šutovského bagroviska. Spriatelené Turčianské nanuky pozvali na osvieženie do Šutova si zaplávať, Krásňanské mrože aj Žilinské tučniaky a Bansko Bystrické ĺadové medvede. Po akcií celá zvieracia a nanukovská spoločnosť bude viesť dôležité rokovania. Za priateľské pozvanie mrože ďakujú. Na obrazku je aktuálna zostava Krásňanskych mrožov.

07.10.2015 20:53

Krásňanske mrože srdečne pozývajú všetkých priaznivcov otužovania a plávania v studenej vode, taktiež sympatizantov mrožov.

Dňa 11.10.2015 bude o 14:00 hod otvorená sezóna otužilcov 2015-2016 vo vodnej nádrži v obci Oščadnica časť Dedovka. Jedným z bodov programu bude prijatie dvoch nových mladých mrožov do nášho oddielu. Po úvodnom odplávaní a preverení schopností naších mladých mrožov bude príjemné posedenie a diškurovanie pri kávičke a koláčiku v hotely Marlene.

20.05.2015 17:07

Dňa 17.5.2015 sa v lyžiarskom stredisku Snowparadise uskutočnilo celoslovenské plávanie otužilcov. Akcia bola usporiadaná strediskom Snowparadise Veľká Rača a klubom otužilcov Krasňanské mrože. Akcie sa zúčastnili otužilci z celého slovenska, Bansko Bystrické Ľadové medvede, Turčianské nanuky, Prievidzké ľadové medvede, Žilinské tučniaky , otužilci z Bratislavy, Čadce a vneposlednom rade Krasňanské Mrože. Podujatie sa nieslo v priateľskom duchu a v dobrej nálade. Pán riaditeľ Snowparadise Veľká rača a náčelník Starý mrož Milan Boli s akciou spokojní. Predbežný prísľub je že si to zopakujeme na začiatok lyžiarskej sezóny na jeseň.

duchonka m04.03.2015 16:28

Slovenské ľadové medvede Nitra dňa 1.3.2015 zorganizovali stretnutie vodného tvorstva vo vodnej nádrži Duchonka.Na akcií sa zúčastnili ľadové medvede zo všetkých kútov Slovenska, mrože z Krásna nad Kysucou, vydry z Košíc a iný hyd. Obyvatelia okolia prejavili enormný záujem. Dost avilo sa cca 1000 obdivovateľov. Teplota vody bola 4,5 stupňa a vzduchu 8 stupňov. Na akcií sa zučastnila polovica oddielu Krasňanské mrože so svojou suitou pod vlajkou Krásňanské mrože.

mroze vo vodnej nadrzi m02.03.2015 15:51
Dňa 22.2.2015 Belanské ľadové medvede zorganizovali v Hrabovom pri Ružomberku plávanie otužilcov z celého Slovenska. Plávalo sa vo vodnej nádrži v Hrabovom. Akcie sa zúčastnili aj Krásňanské mrože a bolo ich vidieť nielen na brehu, s vlajkou, ale aj vo vode.

 

17.02.2015 17:49

Dňa 15.2.2015 sa otužilci z Krásna nad Kysucou zúčastnili na celoslovenskom plávaní v studenej vode. Plávalo sa od vodného diela Žilina v rieke Váh. Teplota vzduchu bola 5 stupňov a teplota vody 2,3 stupňa. Na akcií sa zúčastnili otužilci z celého Slovenska.

19.01.2015 17:35

Krásňanské mrože majú v pláne v mesiaci február zúčastniť sa na troch akciách. Plávanie v lyžiarskom stredisku vo Valči vo vodnej nádrží dňa 8.2.2015. Druhá akcia je účasť na celoslovenskom zraze v Žiline 15.2.2015 na vodnom diele Žilina . Tretia akcia je 22.2.2015 v Šutove, kde sa veľmi tešíme .

19.01.2015 17:30

Krásňanské mrože sa dňa 11.1.2015 zúčastnili celoslovenskej akcie zimného plávania v meste Nitra v plnej sile, Milan a Fero so svojím technickým personálom - dve sympatizántky , ktoré sa na sto percent zhostili svojich povinnosti. Uvedená skupina dôstojne reprezentovala Kysuce a mesto Krásno nad Kysucou.

01.01.2015 17:04

Krásňanské mrože dostali pozvánku od Ľadových medveďov Nitra na 5. ročník zimného plávania v PKO Nitra dňa 11.1.2015.

01.01.2015 16:27
Vianočné plávanie na vodnom diele Žilina 25.12.2014

Krásňanské mrože sa dňa 25.12.2014 zúčastnili na vianočnom plávaní vo vodnom diele Žilina v plnej zostave starý mrož Milan a mladý mrož Fero.