M a r e c    2 0 2 1          
Dátum 2.3 5.3 7.3 9.3 12.3  14.3 16.3  19.3  21.3 23.3 26.3 28.3 30.3   2.4 4.4    
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys Kys Kys    
Teplota vody       3  3,8 4 2,3 3,3 0,5  3,3 7 3,9 7   6,9  4,6    
Teplota vzduchu       3 9  5 3 3 -4 4 14,5  4 14   9  2    
čas plávania 06:00 6:00 6:00 6:00  6:00 6:20 6:20 6:00 6:00 6:00  6:00  6:00  6:00   6:00 6:00    
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka - - - 60 61 62  63 64 65  66 67  68 69   70  71    
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -   -  -    
3.Jaro Kontrík 51 52 53 54 - 55 - 56 57  58 59  60 61   62  63    
4,Marek Skřivánek 24 25 26 27 28  -  - 29  - 30 31  32  33   34  35    
5,Pavol Kubuš - -  -  - - - - - - -  -  - -    -  -    

 6,Štefan  Pytel

- 42 43 44 45 46 47 - -  -  48 49  50    -  51    
7, Michal Švancár 29 - - 30 - - -  -  - - 31  -  -   32  33    
8,Peter Murčo - - -  - - - -  - - -  - - -    -  53    
9. Milan Halagačka 41 - - - - 42 - - 43  -  - 44  -    -  -    
10,Tomáš Pytel - - - - - -  - - - - - -            
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -  -    
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -  -  -    
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  - -  -    

 14. František

      Byrtus     

51 52 53 54 55 56  -  57  58  59 60  61  62    63  64    

15. Marian

      Čimbora

- 53 54 - - - 55  56 57 58 59 60 61   62  63    
 16.Maťa Pošteková 52 53 54 55 56 57 58  59 60 61 62 63 64   65  66    
 17. Timotej Murčo  - - - - - - -  - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

35 36 37 - 38 39 40 41 - 42  43 44 45    -  46   Drahomíra

Drahomíra

Lodňanková

1  2  3 4 5 - - 6  -  7 8  - --   -  -    
Beňo Krížek - - - - -  - --  - -  - - - -   -  -    
 Milan Korman - - - -        - -  -  - - -    -  -    
Ferko Halagačka  1 - - -  2  3 4 5  6 - -  - -    7  -    

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

 

    F e b r u á r    2 0 2 1          
Dátum 2.2 5.2 7.2 9.2 12.2 14.2 16.2 19.2 21.2 23.2 26.2 28.2            
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 0,1 3,2 1,1 0,4 0,1 0,1                        
Teplota vzduchu 0 5 -3 0 -8 -5                        
čas plávania 06:00  06:00 06:00 06:00 06:00 06:00                        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 52 53 54 55 56 57 -  - -  - -  -            
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -          
3.Jaro Kontrík 39  40 41 42 43 44  45 46 47 48  49  50            
4,Marek Skřivánek 20  - - 21 22 23  - -  - -                
5,Pavol Kubuš - -  -  - - - - - - -  -  - -          

 6,Štefan  Pytel

35 36  -  - - - 37  38  39 40  - 41            
7, Michal Švancár 25 - - - - 26 27 - 28 - -  -            
8,Peter Murčo - - -  - - - -  - - -  - -            
9. Milan Halagačka -  - 37  - - - -  - 38 - 39  40            
10,Tomáš Pytel - - - - - -  - - - - - -            
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

-  40 41 42 43  44 45  46 47 48 49 50            

15. Marian

      Čimbora

43 44 45 46 - 47 48 49 50 51 52 -            
 16.Maťa Pošteková 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51            
 17. Timotej Murčo  - - - - - - -  - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

27  - 28 29 - 30 - 31 - 32 33  34            

Janka

Ďuranová

-  -  - - - - -  -  -  - -  - -          
Beňo Krížek - - - - -  - --  - -  - - -            
 Milan Korman 11 12 13 14 15 -  -  - -  -  - -            
 Janka Pytlová  - - - -  -  - - -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

 

      J a n u á r    2 0 2 1          
Dátum 3.1 5.1 8.1 10.1 12.1 15.1 17.1 19.1 22.1  24.1 26.1 29.1  31.1          
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 3,1 4,1 3,2 2,2  0,1 0,5 0,1 0,1 0,7 3,9 2,3 1,2  0,1          
Teplota vzduchu  2 2 1,5 -3 -3 -3,5 -11  -2 3,5 1  1  0 -7          
čas plávania 06:00  06:00  06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00  06:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 39  40 41 42 43 44  45 46 47 48 49 50 51          
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -          
3.Jaro Kontrík 27 28  29 30  31 32  33  34 35 - 36  37 38          
4,Marek Skřivánek -  - 15 16 17 - 18  19  -  -  - - -          
5,Pavol Kubuš 11 -  -  - - - - - - -  -  - -          

 6,Štefan  Pytel

- -  24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34          
7, Michal Švancár - - - 20  - 21 - 22 -  -  23  - 24          
8,Peter Murčo  - - 18  - 19 20  21 22 - - 23 -- 24          
9. Milan Halagačka 27 - 28 29 30 31 32 33 - 34 - 35 36          
10,Tomáš Pytel - -  9 - 10  11 12 - 13 14 15 - -          
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

35 36 37  38 39  - -  -  -  - -  - -          

15. Marian

      Čimbora

30 31 32  33 34 35 36  37 38 39 40 41 42          
 16.Maťa Pošteková  27 28 29 30  31  32 33 34 35  36 37 38 39          
 17. Timotej Murčo  -  - 11 - 12 13 14 - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

15  16 17 18 19 20 21  22 23  24 25  - 26          

Janka

Ďuranová

-  -  - - - - -  -    -    - -          
Beňo Krížek - - - - 4 5 - -  6 - - - -          
 Milan Korman 5  6  7 8  9  - - - -  -  10  - -          
 Janka Pytlová  - - - -  -  - - -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

  D  e c e m b e r    2 0 2 0          
Dátum 1.12 4.12 6.12 8.12 11.12 13.12 15.12 18.12 20.12 22.12  24.12 27.12 29.12 31.12        
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys DD  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 1,5 2,7 5,3 5 3,2  3,5 3,3 3,9 4,1 4,1  3,2 1,1  4,2  5,2        
Teplota vzduchu  -2 7,5 9,5 5 2 1 3 4,5 3  3,5 6 -6 3,5 3        
čas plávania 06:00  06:15 7:30 6:00 6:00 6:30 6:00 6:45  6:30 6:00 6:00 6:00  6:00 6:30        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38        
2. Peter Kral - 10 11 - - 12 -  - - - -  - - -        
3.Jaro Kontrík 15  16  17  18 19  20  - 21 22 23 24 25 26  27        
4,Marek Skřivánek - - 9 - - 10 - 11 12 - 13 -  14 -        
5,Pavol Kubuš -  -  6 - - 7  - -  8 -  9 10 - -        

 6,Štefan  Pytel

-  14/9:00 15 -  16  - - 17 18 19  20 21 22 23        
7, Michal Švancár  9  10 11 12 - 13 14  15 16 -  17 18 19 -        
8,Peter Murčo  -  13 14 15  - - 16 - - 17  -  - - -        
9. Milan Halagačka - 20 21 22 23 24 - - 25  - - -  26 -        
10,Tomáš Pytel - 4/9:00 - -  -  -  -  5 -  6 - -  7  8        
11.Tomáš Krkoška -  -  5 - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

21  22  23 24  25  26 27  28 29  30 31  32 33 34        

15. Marian

      Čimbora

18 19 - 20 21 22  23 24 25  26 27 28 - 29        
 16.Maťa Pošteková  13 14  15 16  17 18 19 20  21  22  23 24  25 26        
 17. Timotej Murčo  - -  8 9  -  -  - - - 10 -  -  - -        
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

1  2  3 4  5  6  7  8 9 10  11 12 13  14  -      

Janka

Ďuranová

-  -  -  1 -  2 -  -  -  - -  -  -  - -      
Beňo Krížek - - - - - - - 1 - 2 - - - 3        
 Milan Korman - - - -  -  - - - 1 2 3 4 5 4 -      
 Janka Pytlová                   1 2 3 4  5        

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

   N  o v e m b e r    2 0 2 0          
Dátum 1.11 3.11  6.11 8.11 10.11 13.11 15.11 17.11 20.11 22.11 24.11  27.11 29.11          
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys          
Teplota vody 8,2 11,2 7,8 6,6 6,4 7,4 7,5 7,1 6,1 2,4 4,1 3,3 3.1          
Teplota vzduchu  4 15,5 11  2 5,5 7  5  8 4 -2 2 0 -0,5          
čas plávania 08:30-09:30  7:00 8:00 7:00 6:00 6:00 7:00 7:00  7:00 6:00 6:00 6:00  6:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka  13/  08:30 14 15  16 17 18 19  - 20 21 22  23  24          
2. Peter Kral 2/09:30 - 3 4 5 - 6  7 - 8  - - 9 - -      
3.Jaro Kontrík  2/06:30 3 4  5 6 7  8 9 10/10:00 11 12 13 14          
4,Marek Skřivánek 3/09:30 - -  4 -  -  5 -  6/8:00 7 - - 8          
5,Pavol Kubuš - -  - -  -  - -  - - - 4  -  5 - -      

 6,Štefan  Pytel

- - - 4 -  - -  - - 5/10:00  -  - 13   -      
7, Michal Švancár  - 9  - - 10 11  12  13  - 14  15 - 16          
8,Peter Murčo  - - 6  7  - 8 9 10  -  -  11  12 -          
9. Milan Halagačka 7/09:30  8 9  10 11 12  13 14 15/8:00 16 17  18  19          
10,Tomáš Pytel - - -  3  -  -  -  - -  - - -  -          
11.Tomáš Krkoška 2/09:30  -  - 3 -  -  - - - 4  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - -          
 13.Andrej Šulgan 3 4  5/9:00 -  - - - - - -  - -  -          

 14. František

      Byrtus     

8/08:30 9  10  11 12 13 14 15 16/8:00  17 18 19  20          

15. Marian

      Čimbora

5/02:30  6/04:20  7/6:00 8 9 10 11 12 13/5:00 14/4:00 15/5:00  16  17          
 16.Maťa Pošteková  - 1/5:20 2  3 4 5 6  7  8/8:00 9 10 11 12 - -      
 17. Timotej Murčo  - - 1 2 -  3 4 - 5/4:00  -  6 -  7  -  -      
 18. Mário Byrtus -  - - 1 2  3 - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik       1 -  - -  -  - - - -  -  -  -      
             -  -  - -  -  - - -  -  -      
          -  - -  -  -  - -  -  -  - -      
        -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

      O k t ó b e r   2 0 2 0        
Dátum 4.10. 6.10.  9.10 11.10 13.10 16.10 18.10 20.10 23.10 25.10 27.10  30.10.            
miesto DD DD Kys DD DD Kys DD  Kys Kys  Kys Kys Kys            
teplota vody 13,7 13 12,2 11,5 7,7 9,2 8,4 9,6  10,8 10,6 12,2 9,3            
Teplota vzduchu  15,5  16 17,5 7  3 7 3 13 15,5 8,5 17 7,5            
čas plávania 08:00-10:00  08:00  05:00 6:00 5:00 6:00 7:00 6:00  6:00  7:00  7:00 6:00            
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka          1/ 08:00 2  3 4 5  6 7 8  9  10 11 12            
2. Peter Kral 1 - - - - - -  - - -  - - - - -      
3.Jaro Kontrík  1 - -  - - -  - - - - - - -          
4,Marek Skřivánek 1 - -  - -  -  - -  - 2 - -            
5,Pavol Kubuš 1 -  - 2  -  - 3  - - - -  -  - - -      

 6,Štefan  Pytel

 1 - - 2 -  -  3/9:00 - - - -  - -   -      
7, Michal Švancár  1 - 2 3 - 4 5/9:00 6  7  8  - -            
8,Peter Murčo  1 - 2 3  - 4  -  -  5  -  -  -            
9. Milan Halagačka 1  - 2 3  -  - 4 - 5  6 - -            
10,Tomáš Pytel 1 - -  -  -  - 2/9:00  - -  - - -            
11.Tomáš Krkoška 1  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal          1 / 2:00 - - - - -  -  -  - -  -- -            
 13.Andrej Šulgan - - 1 -  - - 2 - - -  - -            

 14. František

Byrtus     

- -  -  - - 1/7:00 2/9:00 3  4  5 6  7            

15. Marian

Čimbora

-  -  - -   - - -  2/2:00  2/3:00 3/3:00 4/3:00 -  - -      
            - -  -  - - - - - - -      
                     -  - -  -  -  -      
                - - -  -  - -  - -      
                 -  - - - -  -  -  -      
             -  -  - -  -  - - -  -  -      
          -  - -  -  -  - -  -  -  - -      
        -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

        M A R E C    2 0 2 0          
Dátum 1.3 3.3 6.3 8.3 10.3                          
miesto Kys Kys Kys Kys  Kys                          
teplota vody 4,2 6,4 5,2 6,1 6,6                          
Teplota vzduchu 7 7 6,5 8 8                          
čas plávania 8:00  8:20 8:00 10:00 8:00                          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 63 64 65 - 66                          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár  - - -  - - -  - - - - - - -          
4,Peter Král 27 - 28 29 30                          
5,Marek Skřivánek - - -  - -                          
6,Pavol Kubuš - -  - -  -  - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

30 - -  31  32              - -   -      
8, Michal Švancár 41 - 42 43/8:00  -                          
9,Peter Murčo 25  - - -  -                          
10, Matuš Pytel 16 - - -  -                          
11,Tomáš Pytel - - -  -  -                          
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  31  -  32 -  -                          
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík  51 52 53 54 55                          
16. Tomáš Krkoška - -  - -  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  -  - -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

- - - -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

     F E B R U Á R    2 0 2 0          
Dátum 2.2 4.2 7.2 9.2 11.2 14.2 15.2 16.2 18.2 21.2 23.2 25.2 28.2          
miesto Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 4,8 5 4,2 2,3 4,2 3,8 4,2 4,9  5,8  3,3 4,5 5,2 3,4          
Teplota vzduchu 7 4,5  2 5 2 4 7 8  8 3 7 7 2          
čas plávania 8:00  5:29  8:00  8:00  8:00     8:00  8:00  8:00 8:00 8:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 52 53  54  55 56 -  - 57 58 59 60 61  62          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár  -  -- 25  - - -  - - - - - - -          
4,Peter Král  19  -  20 -  21 22  -  23 24 - 25 - 26          
5,Marek Skřivánek -  - -  - 19 -  - - - - - -  -          
6,Pavol Kubuš - -  - -  7  - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

25  -  -  - - -  26 27 - 28 29  - -   -      
8, Michal Švancár - - 32  33 34 35 36 37 38 - - 39 40          
9,Peter Murčo -  - 20 21 - -  - 22  23  - - -  24          
10, Matuš Pytel  -  -  - - - -  14 - - - 15 -  -          
11,Tomáš Pytel 12  -  - -  - - 13 -  - - 14 -  -          
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka - - - 28 - - 29 - -  - 30  -  -          
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík 41 42 43 44  45 -  - -  46 47 48 49 50          
16. Tomáš Krkoška - -  - -  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  -  - -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

- - 5  - - 6 7 -  8 - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

       J A N U Á R    2 0 2 0          
Dátum 2.1 3.1 5.1 6.1 7.1 10.1 12.1 14.1 17.1 19.1  21.1  24.1  26.1 28.1 31,1      
miesto Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys/Váh  Kys Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys      
teplota vody 0,3 0,1 1,4 1,0 0,1  2,2  3,2  3,6  2,5 3,1 2,9 0,9 1,3  2,2  3,1      
Teplota vzduchu  -1  0  0 -1 -3 2  1 1 -1 1  0  -2  -1  1 4      
čas plávania   6:15 6:00   7:00 6:00  6:00 8:00  8:00 8:00  8:00 7:00  7:00  8:00  8:00      
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka -  39 40 -  41  42  43 44 45 46 47 48 49  50 51      
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár - - - -  20  21 22 23 - -  -  -  24 - -      
4,Peter Král  -  10 11 - 12 - - 13  -  14  15 16 17  - 18/8:30      
5,Marek Skřivánek  -  -  - 28 29  30  31 32  33 34  35 36 37 38  39/8:30      
6,Pavol Kubuš - -  - -  6 - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

17/ 7:00 -  - 18/8:35 19  20/8:15 21 22  - -  - - 23 24 -      
8, Michal Švancár 21 22  23  - 24 25  26  - 27  28 -  29 30  - 31      
9,Peter Murčo - - 14 - - 15 16 - 17  18 - - 19  - -      
10, Matuš Pytel 10 2:15 -  -  - - -  11  12 - -  - - 13  - -      
11,Tomáš Pytel 9 /5:35 -  -  10 11 - 10  11 - -  - - - - -      
12,Janka Pytlová  -  -  - 7 -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  -  -  20  - - 21  22  -  23 24  - 25 26 -  27/8:30      
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík - 29 30 - - 31 32/Váh 33 34  35  36  37  38  39  40      
16. Tomáš Krkoška - -  -  16  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  - 4 -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - 11 - - 12 13  -  -  14 -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

2/2:30 - - 3 - - - - 4 - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,