F e b r u á r    2 0 2 1          
Dátum 2.2 5.2 7.2 9.2 12.2 14.2 16.2 19.2 21.2 23.2 26.2 28.2            
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 0,1 3,2 1,1 0,4 0,1 0,1                        
Teplota vzduchu 0 5 -3 0 -8 -5                        
čas plávania 06:00  06:00 06:00 06:00 06:00 06:00                        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 52 53 54 55 56 57 -  - -  - -  -            
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -          
3.Jaro Kontrík 39  40 41 42 43 44  45 46 47 48  49  50            
4,Marek Skřivánek 20  - - 21 22 23  - -  - -                
5,Pavol Kubuš - -  -  - - - - - - -  -  - -          

 6,Štefan  Pytel

35 36  -  - - - 37  38  39 40  - 41            
7, Michal Švancár 25 - - - - 26 27 - 28 - -  -            
8,Peter Murčo - - -  - - - -  - - -  - -            
9. Milan Halagačka -  - 37  - - - -  - 38 - 39  40            
10,Tomáš Pytel - - - - - -  - - - - - -            
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

-  40 41 42 43  44 45  46 47 48 49 50            

15. Marian

      Čimbora

43 44 45 46 - 47 48 49 50 51 52 -            
 16.Maťa Pošteková 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51            
 17. Timotej Murčo  - - - - - - -  - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

27  - 28 29 - 30 - 31 - 32 33  34            

Janka

Ďuranová

-  -  - - - - -  -  -  - -  - -          
Beňo Krížek - - - - -  - --  - -  - - -            
 Milan Korman 11 12 13 14 15 -  -  - -  -  - -            
 Janka Pytlová  - - - -  -  - - -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,