M a r e c    2 0 2 1          
Dátum 2.3 5.3 7.3 9.3 12.3  14.3 16.3  19.3  21.3 23.3 26.3 28.3 30.3   2.4 4.4    
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys Kys Kys    
Teplota vody       3  3,8 4 2,3 3,3 0,5  3,3 7 3,9 7   6,9  4,6    
Teplota vzduchu       3 9  5 3 3 -4 4 14,5  4 14   9  2    
čas plávania 06:00 6:00 6:00 6:00  6:00 6:20 6:20 6:00 6:00 6:00  6:00  6:00  6:00   6:00 6:00    
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka - - - 60 61 62  63 64 65  66 67  68 69   70  71    
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -   -  -    
3.Jaro Kontrík 51 52 53 54 - 55 - 56 57  58 59  60 61   62  63    
4,Marek Skřivánek 24 25 26 27 28  -  - 29  - 30 31  32  33   34  35    
5,Pavol Kubuš - -  -  - - - - - - -  -  - -    -  -    

 6,Štefan  Pytel

- 42 43 44 45 46 47 - -  -  48 49  50    -  51    
7, Michal Švancár 29 - - 30 - - -  -  - - 31  -  -   32  33    
8,Peter Murčo - - -  - - - -  - - -  - - -    -  53    
9. Milan Halagačka 41 - - - - 42 - - 43  -  - 44  -    -  -    
10,Tomáš Pytel - - - - - -  - - - - - -            
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -  -    
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -  -  -    
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  - -  -    

 14. František

      Byrtus     

51 52 53 54 55 56  -  57  58  59 60  61  62    63  64    

15. Marian

      Čimbora

- 53 54 - - - 55  56 57 58 59 60 61   62  63    
 16.Maťa Pošteková 52 53 54 55 56 57 58  59 60 61 62 63 64   65  66    
 17. Timotej Murčo  - - - - - - -  - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

35 36 37 - 38 39 40 41 - 42  43 44 45    -  46   Drahomíra

Drahomíra

Lodňanková

1  2  3 4 5 - - 6  -  7 8  - --   -  -    
Beňo Krížek - - - - -  - --  - -  - - - -   -  -    
 Milan Korman - - - -        - -  -  - - -    -  -    
Ferko Halagačka  1 - - -  2  3 4 5  6 - -  - -    7  -    

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,