N O V E M B E R   2 0 2  1        
Dátum 2.11 5.11 7.11 9.11 12.11 14.11 16.11 19.11 21.11 21.11 23.11 26.11 28.11 30.11        
  DD DD DD DD DD DD DD DD DD  OPo DD  DD DD  Kys        
Teplota vody 7,4 5,8  5 5 4,7 5,2 5,3 5,2 5,6 4,2 5  4,2 1  3        
Teplota vzduchu 7  7  5 5 2,5 3  2 5 5,5  ? 1,5 2 2 0        
čas plávania 07:00  08:30 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00  07:00 ? 07:00 07:00  07:00 07:00        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 19 20 21 22        
2. Peter Kral 10 11 12 - - 13 14  15 16 - 17 - 18 19        
3.Jaro Kontrík  9 10 11 12 13 14 15 16 - 17 18 19 20 21        
4.Anka  Kontriková 12 13 14 - - - - - - 15 16 17 18 19        
5. Michal Švancár - 6 7  - 8 9 - 10 - 11 - - - -        
6.Ľubka Švancarová -  -  6 - 7 8 - 9 - 10 - - - 11        
7. Peter Murčo -  - - - - - - - - - -  - - -        
8.Milan Halagačka -  - 4 -  - 5 -  - -  - - - -  -        
9. Fero Halagačka - - - -  - - - - - - - -  - -        
10. Alenka  - - 6 - - - - - - - - - - 7        
11.Ľubo Kubla - - - - -  - - - -  -  -  - - -        
12. Paľo Olešňaňik 10 11  12 13 14 15 16 17 18 -  19  20 21 22        
13. František Byrtus 10 11 12 13 14 15 16  - 17 - 18 - 19 20        
 14.Drahomíra Lodňanková - - -  9 -  10 11  - 12 - 13 - 14 15        
 15. Juditka Kopásková 9 10 11 12 - 13 -  - - - - - 14 -        

 16.Majčo

 Čimbora

2 3 4 5 6 - 7  8 -  9 10 11 12 13        
17. Štefan Pytel 1 -  -  -  - - - - - 2 - - - -        
18. Marek Skřivánek -  -  - - 1 -  - - - -  - - - -        
19.Janka Pytlová -  -  - -  - -  -  - - 1 -  - - -        
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,