D E C E M B E R   2 0 2  1        
Dátum 3.12 5.12 7.12  10.12 12.12 14.12 17.12 19.12 21.12 24.12 26.12 28.12 31.12          
  Kys DD Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys SO SO Kys          
Teplota vody 3,5 1 1,8 0,7 0,5 1 3,4 2,4 1,1 0,1 0,1 0,1 1          
Teplota vzduchu -1,5 -0,5 0 -0,5 -1 2,5 3 2  -3 -2 -13 - 6 2          
čas plávania 07:00  07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00  07:00 07:00 07:00 07:00  07:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 23 24 25  26 27 28 29 30  31  32  33 34 35          
2. Peter Kral 20 21 - - 22 - - 23  - 24 25 26 -          
3.Jaro Kontrík 21 22 23 - 24 25 26 27 28 29 30 31 -          
4.Anka  Kontriková 20 21 22 - 23 - - 24 - 25 26  27 -          
5. Michal Švancár - - -  - - - - -  -  12 - - -          
6.Ľubka Švancarová 12 13 - - -  - - - -  14 -  -  -          
7. Peter Murčo -  - - - - - - - 8 - -  9 - -        
8.Milan Halagačka -  - -  - -  - -  - -  - 6 - -  -        
9. Fero Halagačka - - - -  - - - - - - - -  - -        
10. Alenka 8 9 - - - - - - - 10 - - -          
11.Ľubo Kubla - - - - -  - - - -  -  -  - - -        
12. Paľo Olešňaňik - 23 24 25 26 27 - 28 29 30 31 32 -          
13. František Byrtus 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  -  -          
 14.Drahomíra Lodňanková 16 17 18 19 - - - - - -  - - -          
 15. Juditka Kopásková 15 16 - 17 18 19 20  21 - 22 23 - -          

 16.Majčo

 Čimbora

14 15 16 - 17 18 - - - 19  -  - 20          
17. Štefan Pytel - 3 - - - -  - -  4 5 - - - -        
18. Marek Skřivánek 2  -  - - - -  - - - -  - - - -        
19.Janka Pytlová -  2  - -  - -  -  - 3 - -  - - -        
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica