F E B R U Á R   2 0 2  2        
Dátum 1.2 4.2 6.2 8.2 11.2 13.2  15.2 18.2 20,2 22.2 25.2 26.2 27.2          
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys VR Kys          
Teplota vody 1,5 2 1,1 2,3 3,3 2 4,2 5,2  2,1 4,5  4,8 5  2.4          
Teplota vzduchu 1,5 2,5 1 2 2 4 6,5 7,5 1,5 5 5 10 3          
čas plávania 07:00  07:00 07:00 07:00 07:00 07:00  07:00 06:00  06:00 07:00 07:00  07:00  07:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 49 50 51 52 53 54 55 56 57 - 58 59 60          
2. Peter Kral - 28 29 -  - 30 - - 31 - -  - 32- - -      
3.Jaro Kontrík 42 43 - - 44 45 46 47 48 49 50  51 52          
4.Anka  Kontriková 38 - 39  - 40 41 42 43 44 - 45 46 47          
5. Michal Švancár - - - -  - 14 - -  -  - -  - - - -      
6.Ľubka Švancarová - - - - - 16 -  -  - - -  - - - -      
7. Peter Murčo  - - - -  -  -  -  - -  -  -  -  - - -      
8.Milan Halagačka -  - -  - -  7 -  - -  - - 7 -  - -      
9. Fero Halagačka - - - -  - - - - - - - -  - - -      
10. Alenka -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
11.Ľubo Kubla - - - - -  - - - -  -  -  - - - -      
12. Paľo Olešňaňik 43 44 45 46 -  47 48 49 50 - 51 52 -          
13. František Byrtus - - - -  -  - - 45 46 47 48 49 -          
 14.Drahomíra Lodňanková - 29 30 31 - - 32 33 34 - 35 - -          
 15. Juditka Branská - 35 36 37 - 38 39  40 41 42 43 44 -          

 16.Majčo

 Čimbora

32  33 34 35 - 36 37 - 38 39 40 - 41          
17. Štefan Pytel - - - 10 - 11 - 12 13 - - 14  -          
18. Marek Skřivánek -  -  - - - -  - - - -  - - - -  -      
19.Silvinka Pytlová - - - - - 10  -  11  12 -  - 13 -          
20. Milan Korman       1 2 3 4 5 - 6 - - -          
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica,