F  E    B  R     U  Á R    2  0  1  9          
Dátum 1.2
3.2
5.2  8.2 10 .2  12.2  15.2 16.2 17.2 19.2 22.2 24,2 26.2.          
miesto Kys Kys Kys Kys Žil Kys Kys Kys HR  Kys Kys Kys  Kys          
teplota vody 1  3,8 3,4 2,2 1,8 2.8  4.8 2,2 1,5 4,4 3,2 1,8 4,2          
Teplota vzduchu 4
4 -1  2 6,4 2 8 2  10 8 0  0 8          
čas plávania 5:25  5:55 5:05 5:45/8:15 6:00/12:00 6:30  5:25 10:20  7:30/10:20    5:30 6:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 50 51 52 53 54/12:00 55  56 - 57/7:30 58/6:30 59 60  61          
2,František Nehaj - - - - -  - - - - - -  - -          
3,Ľudvík Ďurana 20
21 22 23 24/6:00 - - - 25/7:00 26/6:30  -  27 28          
4,Patrík Šefár 37
38 39 40 41/6:00 42  43 - 44/7:30 45/6:30  -  46  47          
5,Peter Král 30 31 - 32/8:15 33/12:00 34/7:30 - - 35/10:20 36/10:00  - 37 38          
6,Marek Skřivánek 20 - - - - - - - - -  - - -          
7,Pavol Kubuš - - - - - 11 - - - 12/9:00  13/7:30 -  14          

 8,Štefan

Pytel

12 13 14 15/8:15 16/12:00 17/8:00  -  18 19/10:20 20/11:00 - 21 22          
9, Michal Švancár 4 5  - - - - -  -  - - -  - -          
10,Peter Murčo 4 5 - 6 7 /12:00  - -  - - - 8  9  -          
11, Matuš Pytel - - - - - - - - -  - - - -          
12,Tomáš Pytel 3  4 5 -  - 6 - 7  - 8/6:30  - -  -          
13,Milan Vakula 2  - 3  4 - 5  6 - -  - -
-            
14,Matej Vakula - - - - - - - -  - - - -
           

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

 

                                     
Dátum 1.1
3.1 6.1 8.1 10.1 13.1 15.1 17.1  20.1 22.1  25.1 27.1 29.1          
miesto Kys
Kys  Kys Kys  Kys Kys Kys Kys Kys  Kys WO Kys Kys          
teplota vody 4,1
1,1 1,1 0,8 0,8 1  0,8 1,3 1 0,1 0,1  0,2  0,2          
Teplota vzduchu 0
 -3 -2 -4 -1 2 -1 1 -2 -6 -5  0 1          
čas plávania 5:15
 5:30 5:05 5:10 5:05    5:10 5:47  5:05 7:25 5:15 5:35  5:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka -
39 40 41 42 - 43 44 45 46 47 48 49          
2,František Nehaj -
 -  -  - - - -  - -  - - - -          
3,Ľudvík Ďurana -
 - - -  - -  -  -  - -  - 18 19          
4,Patrík Šefár -
- 31 - - -  - - 32 33 34 35 36          
5,Peter Král 20
21 22 23 - -  24  25  26 27 28 - 29          
6,Marek Skřivánek -
 - - -  -  -  - -  19 - - -  -          
7,Pavol Kubuš -
- - 10 - -    -  -  - - - -          

 8,Štefan

Pytel

    1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11          
9, Michal Švancár                 1 -  2  3 -          
10,Peter Murčo                 1 - 2  3  -          
11, Matuš Pytel                     1  - -          
12,Tomáš Pytel                       1 2          
13,Milan Vakula                       1  2          
14,Matej Vakula                         1          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO ô Walnes Oščadnica,

 

                                     
Dátum 2.12
4.12 6.12  9.12 11.12 13.12 16.12 18.12 20.12 23.12 25.12 27.12 30.12          
miesto OP
Kys  Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 3,1  2,8 0,9 4 3,3 2,7  1,2 2,2 0,7 4,1 2,7 3,7 4,6          
Teplota vzduchu 0  5 1 3 1 -1 -1,5  1 -2 4 0 2 2          
čas plávania 5:20  5:12  5:05 5:12 5:05 5:37  5:15 5:10  5:15 6:05  5:05 5:15  5:45          
meno/počet plávaní                                    
Milan Kubatka 26
 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 37 38          
František Nehaj -
- -  - - - - - - - 5 6 7          
Ľudvík Ďurana -
 -  14 15 16 17  - - -  - - - -          
Patrík Šefár 22Kys
 23 24 - 25 - - 26 27 - 28  29 30          
Peter Král -
 - - - - 14 15  - 16 17 18 19 -          
Marek Skřivánek 16Kys
 17  -  -  - - -  - - 18 - - -          
Pavol Kubuš 8Kys
- 9 -  - - -  -  - - - -  -          
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada

 

                                     
Dátum 1.11
4.11 6.11 8.11 9.11 11.11 13.11 15.11 18.11 20.11 22.,11 25.11 27.11 29.11        
miesto Kys
 DD Kys Kys

Rojkovo

 

DD Kys Kys DD  Kys Kys DD Kys Kys        
teplota vody 10,9
 10,3 9,1 7,8 13 8,4  8,8 8,6 6,7 2,9 4,4 5,7 3,9  0,8        
Teplota vzduchu 17
12 12 12 12 13 13 7 2 3 4 5 -2 -3,5        
čas plávania 06:16
 7:47 7:36  6:45 5:16 7:16  5:20 6:16  6:15 6:36  6:16 6:30 5:20 5:10        
meno/počet plávaní                                    
Milan Kubatka 13
 14 15 16 prieskum 17 18 19 20 21  22 23 24 25        
František Nehaj -
- - - - -  - -  4  -  - - - -        
Ľubo Kubla -  - - - -  - - -  - - - - - -        
Ľudvík Ďurana 7
 8 - 9 - 10  -  - 11 - 12 13 - -        
Patrík Šefár 11
12  -  13 -  14 15 16 17 18 19 - 20 21        
Peter Král -
 7 8 - -  9 - - 10 - - 11 12 13        
Marek Skřivánek 11
12 13  14 - -  15 -  - - 16  -  - -        
Pavol Kubuš -
 - - 3 - 4 -  - 5 -  - 6 - 7        
                                     
                                     

 DD - Dedovka ,

 

                                   
Dátum 2,10 4,10
7,10 9,10  11,10  14,10 16,10 18,10 21,10 23,10 25,10 28,10 30,10        
miesto DD
 Kys Kys Kys Kys DD DD  DD  DD Kys-DD Kys DD Kys        
teplota vody 11
 9,8  10,6 14 14  11 10 11 10,3 9,9 7,9  9,1  12,9        
Teplota vzduchu 14
8,5 10 20 20 18 14 19 7 8 9  7 17        
čas plávania 8:10
 5:15 5:20 06:00 5:15  8:12 8:05  8:16 7:20  7:25 6:36  6:37 6:46        
meno/počet plávaní                                  
Milan Kubatka 2
3 - - 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
František Nehaj -
- - - - 1 - - 2 - - 3  -        
Ľubo Kubla -
 -  - - -  -  -  - -  -  - - -        
Ľudvík Ďurana 2 -
3 - - 4  - - 5  - - 6  -        
Patrík Šefár 2
 3  4 5 6 -  7 - 8 -  9 -  10        
Peter Král -  -  -  - - 1 2 3 4  5  - 6  -        
Marek Škrivánek 2
 - 3 4 - -  5  6 -  7 8
 9  10        
Pavol Kubuš - - -  1 - - - - - - -  2  -        
                                   
                                   

 DD - Dedovka ,

 

                                   
Dátum 30.9
                             
miesto DD
                               
teplota vody 11
                               
Teplota vzduchu 14
                               
čas plávania 8:10
                               
meno/počet plávaní                                  
Milan Kubatka 1
                               
František Nehaj -
                               
Ľubo Kubla -
                               
Ľudvík Ďurana 1
                             
Patrík Šefár 1
                               
Peter Král -                                
Marek Škrivánek 1
                 
           
Pavol Kubuš -                                
                                   
                                   

 DD - Dedovka ,

 

                                   
Dátum 1.4
3.4
                             
miesto Kys
Kys                              
teplota vody 4,7
 8,3                              
Teplota vzduchu 6
17                              
čas plávania 7:20
 6:30  5:30  5:30 6:45  5:55 5:35  7:20 5:05  6:45 7:10  7:05 6:20 6:15      
meno/počet plávaní                                  
Milan Kubatka -
30                              
Patrík Šefár -
56                              
Ľudvík Ďurana -
57                              
Peter Král 61
62                              
Pavol Kubuš /33/ -                              

Marek

Škrivánek

/24/
-                              
Ľubo Kubla /1/
-  - - - - - - - -  - -  - -      
                                   
                                   
                                   

 Raj - Rajčianka,Nit - Nitra, Kys. - Kysuca, Val. - Valča, ZA Váh - Žilina Váh,Hra- Hrabovo, BS - Banská Štiavnica

 

                                   
Dátum 1.3
4.3 6.3  8.3  11.3  13.3 15.3  18.3 19.3  20.3 22.3 25.3 27.3  29.3      
miesto OW
OW OW OW OW Kys Kys KOŠ  OW Kys OW Kys Kys Kys      
teplota vody 0,1
 0,1 0,1 0,2 0,9  4,9 3,9 4 0,4 0,1 0,4 2,7  3,2  7,2      
Teplota vzduchu -5
0 4  8  11 11 6 -1 -6  -3 2 6 6 7      
čas plávania 7:20
 6:30  5:30  5:30 6:45  5:55 5:35  7:20 5:05  6:45 7:10  7:05 6:20 6:15      
meno/počet plávaní                                  
Milan Kubatka -
- 19  20 21 22 23 24 -  25 26 27 28 29      
Patrík Šefár 44
45  46 47 48 49 50 51 - 52 53 54 - 55      
Ľudvík Ďurana 46 47 48 49 50 51 52 53 - 54 55  - 56  -      
Peter Král 49
 50 51 52 53  54OW 55OW - 56 57 58 59 60OW -      
Pavol Kubuš 28
-  29  30 - - - - -  31 32 33 -  -      

Marek

Škrivánek

-
21 - - 22  23 -  -  - - - 24  -  -      
Ľubo Kubla -
-  - - - - - - - -  - -  - -      
                                   
                                   
                                   

 Raj - Rajčianka,Nit - Nitra, Kys. - Kysuca, Val. - Valča, ZA Váh - Žilina Váh,Hra- Hrabovo, BS - Banská Štiavnica

 

                                   
Dátum 1.2
4.2 6.2 8.2 11.2 13.2 15.2 18.2 20.2 22.2 24.2 27.2          
miesto Kys
Val Kys Kys ZA Váh  Kys  Kys Hra  WO WO BS  WO          
teplota vody 3,4
 3,2 0,4 0,7 2,3  1,7 2,1 1,5 1 2,1 0,2  0,1          
Teplota vzduchu 5
1 0 -2  3,1 0 1 2 0 0 -3 -10          
čas plávania 5:15
 5:25 5:55  5:50 5:12  6:10 6:14  5:05 6:15  6:05 6:07  6:03          
meno/počet plávaní                                  
Milan Kubatka 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -          
Patrík Šefár 33 34 35 36 37  38 39 40 41 42 43 -          
Ľudvík Ďurana 35 36 37 38 39 40 41 42 - - 44 45          
Peter Král 38 39 - 40  41 42 43 44K 45 46 47 48          
Pavol Kubuš - - - - - - 22 23K 24 25 26  27          

Marek

Škrivánek

- - -  - -  - 19 - - - 20 WO -          
Ľubo Kubla - - -   - -  - - - - - -          
                                   
                                   
                                   

 Raj - Rajčianka,Nit - Nitra, Kys. - Kysuca, Val. - Valča, ZA Váh - Žilina Váh,Hra- Hrabovo, BS - Banská Štiavnica