Tréningy október 2016

                                   
Dátum 1.10 5.10 7.10 8.10 12.10 14.10 15.10 19.10 21.10 23.10 26.10 28.10 29.10        
miesto Ded. Kys Kys. Kys.  Kys.  Kys.  Ded.  Kys.  Kys.  VDŽilina  Kys.  Kys.  Kys.        
teplota vody  14,9  9,2 8,9  8,4  8,2  8,4  9,2  9,6  8,7  9,0  10,2  7,0  7,9        
Teplota vzduchu  18  4 4  4  8  11  16  10  8,5  14  10,5  9,0  9,0        
čas plávania  7:12  3:55  4:10  5:06  5:56  5:06 10:17 5:50 4:20 6:33 5:30 5:12 4:42        
meno/počet plávaní                                  
Milan Kubatka 1 2 3  -  4  5  6  -  -  7  -  8  9        
František Nehaj  1  - -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -        
Ľubo Kubla - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        
Ľudvík Ďurana 1 2 3  -  -  4  5  6  -  7  -  8  -        
Patrík Šefár 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13        
Peter Král 1 - -  2  -  -  -  -  -  -  - -  -        
Vlado Šidlík 1 - 2  -  3  -  -  -  -  -  4 5  -        
Martin Špalek  - - - 1  2  -  3 4  5  -  5 6  -        
                                   
                                   

Vysvetlivky - Ded. - zasnežovacia nádrž Dedovka, Kys. rieka Kysuca, VD Žilina - vodné dielo Žilina