D  e c e m b e r    2 0 2 0          
Dátum 1.12 4.12 6.12 8.12 11.12 13.12 15.12 18.12 20.12 22.12  24.12 27.12 29.12 31.12        
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys DD  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 1,5 2,7 5,3 5 3,2  3,5 3,3 3,9 4,1 4,1  3,2 1,1  4,2  5,2        
Teplota vzduchu  -2 7,5 9,5 5 2 1 3 4,5 3  3,5 6 -6 3,5 3        
čas plávania 06:00  06:15 7:30 6:00 6:00 6:30 6:00 6:45  6:30 6:00 6:00 6:00  6:00 6:30        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38        
2. Peter Kral - 10 11 - - 12 -  - - - -  - - -        
3.Jaro Kontrík 15  16  17  18 19  20  - 21 22 23 24 25 26  27        
4,Marek Skřivánek - - 9 - - 10 - 11 12 - 13 -  14 -        
5,Pavol Kubuš -  -  6 - - 7  - -  8 -  9 10 - -        

 6,Štefan  Pytel

-  14/9:00 15 -  16  - - 17 18 19  20 21 22 23        
7, Michal Švancár  9  10 11 12 - 13 14  15 16 -  17 18 19 -        
8,Peter Murčo  -  13 14 15  - - 16 - - 17  -  - - -        
9. Milan Halagačka - 20 21 22 23 24 - - 25  - - -  26 -        
10,Tomáš Pytel - 4/9:00 - -  -  -  -  5 -  6 - -  7  8        
11.Tomáš Krkoška -  -  5 - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

21  22  23 24  25  26 27  28 29  30 31  32 33 34        

15. Marian

      Čimbora

18 19 - 20 21 22  23 24 25  26 27 28 - 29        
 16.Maťa Pošteková  13 14  15 16  17 18 19 20  21  22  23 24  25 26        
 17. Timotej Murčo  - -  8 9  -  -  - - - 10 -  -  - -        
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

1  2  3 4  5  6  7  8 9 10  11 12 13  14  -      

Janka

Ďuranová

-  -  -  1 -  2 -  -  -  - -  -  -  - -      
Beňo Krížek - - - - - - - 1 - 2 - - - 3        
 Milan Korman - - - -  -  - - - 1 2 3 4 5 4 -      
 Janka Pytlová                   1 2 3 4  5        

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

   N  o v e m b e r    2 0 2 0          
Dátum 1.11 3.11  6.11 8.11 10.11 13.11 15.11 17.11 20.11 22.11 24.11  27.11 29.11          
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys          
Teplota vody 8,2 11,2 7,8 6,6 6,4 7,4 7,5 7,1 6,1 2,4 4,1 3,3 3.1          
Teplota vzduchu  4 15,5 11  2 5,5 7  5  8 4 -2 2 0 -0,5          
čas plávania 08:30-09:30  7:00 8:00 7:00 6:00 6:00 7:00 7:00  7:00 6:00 6:00 6:00  6:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka  13/  08:30 14 15  16 17 18 19  - 20 21 22  23  24          
2. Peter Kral 2/09:30 - 3 4 5 - 6  7 - 8  - - 9 - -      
3.Jaro Kontrík  2/06:30 3 4  5 6 7  8 9 10/10:00 11 12 13 14          
4,Marek Skřivánek 3/09:30 - -  4 -  -  5 -  6/8:00 7 - - 8          
5,Pavol Kubuš - -  - -  -  - -  - - - 4  -  5 - -      

 6,Štefan  Pytel

- - - 4 -  - -  - - 5/10:00  -  - 13   -      
7, Michal Švancár  - 9  - - 10 11  12  13  - 14  15 - 16          
8,Peter Murčo  - - 6  7  - 8 9 10  -  -  11  12 -          
9. Milan Halagačka 7/09:30  8 9  10 11 12  13 14 15/8:00 16 17  18  19          
10,Tomáš Pytel - - -  3  -  -  -  - -  - - -  -          
11.Tomáš Krkoška 2/09:30  -  - 3 -  -  - - - 4  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - -          
 13.Andrej Šulgan 3 4  5/9:00 -  - - - - - -  - -  -          

 14. František

      Byrtus     

8/08:30 9  10  11 12 13 14 15 16/8:00  17 18 19  20          

15. Marian

      Čimbora

5/02:30  6/04:20  7/6:00 8 9 10 11 12 13/5:00 14/4:00 15/5:00  16  17          
 16.Maťa Pošteková  - 1/5:20 2  3 4 5 6  7  8/8:00 9 10 11 12 - -      
 17. Timotej Murčo  - - 1 2 -  3 4 - 5/4:00  -  6 -  7  -  -      
 18. Mário Byrtus -  - - 1 2  3 - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik       1 -  - -  -  - - - -  -  -  -      
             -  -  - -  -  - - -  -  -      
          -  - -  -  -  - -  -  -  - -      
        -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

      O k t ó b e r   2 0 2 0        
Dátum 4.10. 6.10.  9.10 11.10 13.10 16.10 18.10 20.10 23.10 25.10 27.10  30.10.            
miesto DD DD Kys DD DD Kys DD  Kys Kys  Kys Kys Kys            
teplota vody 13,7 13 12,2 11,5 7,7 9,2 8,4 9,6  10,8 10,6 12,2 9,3            
Teplota vzduchu  15,5  16 17,5 7  3 7 3 13 15,5 8,5 17 7,5            
čas plávania 08:00-10:00  08:00  05:00 6:00 5:00 6:00 7:00 6:00  6:00  7:00  7:00 6:00            
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka          1/ 08:00 2  3 4 5  6 7 8  9  10 11 12            
2. Peter Kral 1 - - - - - -  - - -  - - - - -      
3.Jaro Kontrík  1 - -  - - -  - - - - - - -          
4,Marek Skřivánek 1 - -  - -  -  - -  - 2 - -            
5,Pavol Kubuš 1 -  - 2  -  - 3  - - - -  -  - - -      

 6,Štefan  Pytel

 1 - - 2 -  -  3/9:00 - - - -  - -   -      
7, Michal Švancár  1 - 2 3 - 4 5/9:00 6  7  8  - -            
8,Peter Murčo  1 - 2 3  - 4  -  -  5  -  -  -            
9. Milan Halagačka 1  - 2 3  -  - 4 - 5  6 - -            
10,Tomáš Pytel 1 - -  -  -  - 2/9:00  - -  - - -            
11.Tomáš Krkoška 1  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal          1 / 2:00 - - - - -  -  -  - -  -- -            
 13.Andrej Šulgan - - 1 -  - - 2 - - -  - -            

 14. František

Byrtus     

- -  -  - - 1/7:00 2/9:00 3  4  5 6  7            

15. Marian

Čimbora

-  -  - -   - - -  2/2:00  2/3:00 3/3:00 4/3:00 -  - -      
            - -  -  - - - - - - -      
                     -  - -  -  -  -      
                - - -  -  - -  - -      
                 -  - - - -  -  -  -      
             -  -  - -  -  - - -  -  -      
          -  - -  -  -  - -  -  -  - -      
        -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

        M A R E C    2 0 2 0          
Dátum 1.3 3.3 6.3 8.3 10.3                          
miesto Kys Kys Kys Kys  Kys                          
teplota vody 4,2 6,4 5,2 6,1 6,6                          
Teplota vzduchu 7 7 6,5 8 8                          
čas plávania 8:00  8:20 8:00 10:00 8:00                          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 63 64 65 - 66                          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár  - - -  - - -  - - - - - - -          
4,Peter Král 27 - 28 29 30                          
5,Marek Skřivánek - - -  - -                          
6,Pavol Kubuš - -  - -  -  - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

30 - -  31  32              - -   -      
8, Michal Švancár 41 - 42 43/8:00  -                          
9,Peter Murčo 25  - - -  -                          
10, Matuš Pytel 16 - - -  -                          
11,Tomáš Pytel - - -  -  -                          
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  31  -  32 -  -                          
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík  51 52 53 54 55                          
16. Tomáš Krkoška - -  - -  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  -  - -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

- - - -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

     F E B R U Á R    2 0 2 0          
Dátum 2.2 4.2 7.2 9.2 11.2 14.2 15.2 16.2 18.2 21.2 23.2 25.2 28.2          
miesto Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 4,8 5 4,2 2,3 4,2 3,8 4,2 4,9  5,8  3,3 4,5 5,2 3,4          
Teplota vzduchu 7 4,5  2 5 2 4 7 8  8 3 7 7 2          
čas plávania 8:00  5:29  8:00  8:00  8:00     8:00  8:00  8:00 8:00 8:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 52 53  54  55 56 -  - 57 58 59 60 61  62          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár  -  -- 25  - - -  - - - - - - -          
4,Peter Král  19  -  20 -  21 22  -  23 24 - 25 - 26          
5,Marek Skřivánek -  - -  - 19 -  - - - - - -  -          
6,Pavol Kubuš - -  - -  7  - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

25  -  -  - - -  26 27 - 28 29  - -   -      
8, Michal Švancár - - 32  33 34 35 36 37 38 - - 39 40          
9,Peter Murčo -  - 20 21 - -  - 22  23  - - -  24          
10, Matuš Pytel  -  -  - - - -  14 - - - 15 -  -          
11,Tomáš Pytel 12  -  - -  - - 13 -  - - 14 -  -          
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka - - - 28 - - 29 - -  - 30  -  -          
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík 41 42 43 44  45 -  - -  46 47 48 49 50          
16. Tomáš Krkoška - -  - -  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  -  - -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

- - 5  - - 6 7 -  8 - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

       J A N U Á R    2 0 2 0          
Dátum 2.1 3.1 5.1 6.1 7.1 10.1 12.1 14.1 17.1 19.1  21.1  24.1  26.1 28.1 31,1      
miesto Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys/Váh  Kys Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys      
teplota vody 0,3 0,1 1,4 1,0 0,1  2,2  3,2  3,6  2,5 3,1 2,9 0,9 1,3  2,2  3,1      
Teplota vzduchu  -1  0  0 -1 -3 2  1 1 -1 1  0  -2  -1  1 4      
čas plávania   6:15 6:00   7:00 6:00  6:00 8:00  8:00 8:00  8:00 7:00  7:00  8:00  8:00      
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka -  39 40 -  41  42  43 44 45 46 47 48 49  50 51      
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár - - - -  20  21 22 23 - -  -  -  24 - -      
4,Peter Král  -  10 11 - 12 - - 13  -  14  15 16 17  - 18/8:30      
5,Marek Skřivánek  -  -  - 28 29  30  31 32  33 34  35 36 37 38  39/8:30      
6,Pavol Kubuš - -  - -  6 - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

17/ 7:00 -  - 18/8:35 19  20/8:15 21 22  - -  - - 23 24 -      
8, Michal Švancár 21 22  23  - 24 25  26  - 27  28 -  29 30  - 31      
9,Peter Murčo - - 14 - - 15 16 - 17  18 - - 19  - -      
10, Matuš Pytel 10 2:15 -  -  - - -  11  12 - -  - - 13  - -      
11,Tomáš Pytel 9 /5:35 -  -  10 11 - 10  11 - -  - - - - -      
12,Janka Pytlová  -  -  - 7 -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  -  -  20  - - 21  22  -  23 24  - 25 26 -  27/8:30      
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík - 29 30 - - 31 32/Váh 33 34  35  36  37  38  39  40      
16. Tomáš Krkoška - -  -  16  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  - 4 -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - 11 - - 12 13  -  -  14 -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

2/2:30 - - 3 - - - - 4 - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

                                     
Dátum 1.12
3.12 6.12 8.12 10.12 13.12 15.12 17.12 20.12 22.12 24.12 26.12 27.12 29.12 31,12      
miesto Kys Kys Kys OP/Kys Kys  Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys/Ded  Ded Kys Kys Kys      
teplota vody 3,2 2,8  1 3,2 3,6 1,9  3,7 4,2 6,1 7,1 6,6  3,2 5,1  2,7  2,2      
Teplota vzduchu  2 -1 0 3,5  1  3 5  5  13 8  4  1 1 -3 1      
čas plávania 6:30  6:00 6:00 7:15 7:10 7:00  7:04  8:10  7:24 7:00 8:00 8:00  7:00 6:00 7:30      
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 26 27 28 29OP 30 31  32  -  33 34  35 - 36  37 38      
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár - 13 14 15 - 16  17  -  - 18 19 -  -  -  -      
4,Peter Král  -  -  -  -  - - - 4 - 5  6 7 -  8 9      
5,Marek Skřivánek 19  -  20 -  -  - 21  - 22 23 24  25 - 26 27      
6,Pavol Kubuš 3  4 - - - - - - - - - 5 - -  -      

 7,Štefan  Pytel

10  -  -  -  - -  - -  -  11  12  13  14 15 16      
8, Michal Švancár 13  -  14  - - 15  -  -  - 16 17 18 - 19  20      
9,Peter Murčo 10  -  11 - - - -  12 -  13  -  - -  - -      
10, Matuš Pytel  8/ 2:00  - - -  -  - -  -  - -  - -  -  9  -      
11,Tomáš Pytel -  - -  - -  - -  - - - - - - 7  8      
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  12  -  13 14/OP 15 16 17  - -  -  18  - -  19  -      
14.Marián Lučan 6  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík 18  - - 19/OP 20 21 22  23 24  25 26 27  - - 28      
16. Tomáš Krkoška -  -  -  11  -  - - - - - 12  13 - -  -      
17.Richard Kubík  -  - - 6 - - -  -  -   - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan 6  - 7 -  - - - - - -  8 9  - -  -      
20.Michal Krkoška -  -  - - -  -  -  - -  -  -  3 -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák 2  -  3  4 - 5 6 - - 7  8 9 -  10  -      

22.Ján Hacek

- - - - - - - - - - - - - 1 -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

                                     
Dátum 1.11
 3.11 5.11 8.11 10.11 12.11 15.11 17.11 19.11  22.11 24.12 26.12  29.11          
miesto Kys  Kys Kys Kys Kys Kys Kys OPo-Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 4,5 8,3 9,4 8,6 7,9 8,6  8,3 4/10 8,2 8,6  6,0 5,5 8,0          
Teplota vzduchu 7 17 8 9  6 10  11 13/16 10  11 12  7  7          
čas plávania 6:00  7:30  9:00 7:00 7:30 6:30  7:00 8:00  7:00 7:30 7:00 6:15  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - -          
3,Patrík Šefár 7  8  -  9  - 10  11 -  - - - 12 -          
4,Peter Král  - - -  -  -  - - 2 3 - - -  -          
5,Marek Skřivánek 12  13 - 14  15  - 16 17 - - 18  -  -          
6,Pavol Kubuš 2  - -  - -  - - - - - - - -          

 7,Štefan  Pytel

-  - - - 7  -  -  - - 8

 9

9:00

- -          
8, Michal Švancár - - - - -  - 8 9  -  10  11 12 -          
9,Peter Murčo - -  -  -  -  - 6 - 7 8 - -  9          
10, Matuš Pytel -  - -  -  5  -  -  - - 6

7

2:00

 - -          
11,Tomáš Pytel -  - - - -  - -  - - -

 6

9:00

 -  -          
12,Janka Pytlová -  - -  -  5  - -  -  - -

6

9:00

- -          
13.Milan Halagačka - - -  -  -  - 7  8 - 9  10 -  11          
14.Marián Lučan - - - -  -  -  -  - - - - -  -          
15.Jaroslav Kontrík 10  11 12  13  14  - - - 15  -  - 16  17          
16. Tomáš Krkoška 6  - - 7  -  - -  8 -  9 -  - 10          
17.Richard Kubík 3  -  - 4  -  - - 5 - -  -  - -          
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -          
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -          
20.Andrej Šulgan - - - - - - 2 3 - - - 4  5          
20.Michal Krkoška -  - - - -  - - 1 -  2 -  -  -          

21.ĽuboGavlák

- - - - - - - - - - - - 1          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

     M  A R E C   2 0 1 9              
Dátum 1.3
3.3 8.3 10.3 12.3 15.3 17.3 19.3 22.3 24.3 26.3 29.3 31.3          
miesto Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys DD  DD Kys DD DD          
teplota vody 4,5  4  7 4,8 5,7 5,5  7,2 7,6 5,2 7 6,2 5,2 7,2          
Teplota vzduchu 6 4  13 5 6 8 15 10 13  10 6 10 16          
čas plávania 6:00  5:30 5:50 7:00 5:45  7:05  7:30  7:00  6:00 8:00  6:00 8:00  7:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 62  63 64  65 66 67 68 - 69 70  - 71  72          
2,František Nehaj -  -  -  - - -  - - - - - -            
3,Ľudvík Ďurana  29 30  31  - - 32 33 34 35 36 37  38 39          
4,Patrík Šefár  48 49  50  -  51 52 53 54 55 56 - 57 58          
5,Peter Král  - 39  -  -  - - 40 - 41 42  43 44 45          
6,Marek Skřivánek  -  -  -  - -  - - - - 21  - -  -          
7,Pavol Kubuš  - -  -  -  - - -  -  -  15  - -  -          

 8,Štefan

Pytel

 23 -  -  -  - -  - - -  23 - - -          
9, Michal Švancár  -  -  -  - -  6  7 - 8 9 - 10  11          
10,Peter Murčo  10 11  12  13  - 14 15 - 16 17 - 18  19          
11, Matuš Pytel  - -  -  - - - - -  - -  -  - -          
12,Tomáš Pytel  - -  -  - - - - -  -  - - - -          
13,Milan Vakula  -  -  -  - -  - - - -  -  - - -          
14,Matej Vakula  - -  -  - - -  -  -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,