O K T Ó B E R   2 0 2  1        
Dátum 3.10 5.10 8.10 10.10 12.10 15.10 17.10  19.10 22.10 24.10 26.10 29.10 31.10          
  DD DD DD DD  DD DD DD DD  DD  DD DD DD DD-ZA          
Teplota vody 10,5 11,5 11,5 10,8  10,2 9,8 7,5 8 8,5 ? 7,6 7,1 8,1          
Teplota vzduchu 20 18 9,5 1 7  9  - 9 7,5  ?  9 8 17,5          
čas plávania 07:00  07:00 7:00 7:00 7:00 7:00 10:00 10:00  10:00 ?  7:00 7:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 1 2 3 4  5 6 - - - -  7 8 9          
2. Peter Kral 1 2  - -  - 3 4  5 6  7  8 9 -   -  -    
3.Jaro Kontrík  1 2  3  4 -  - - -  5 - 6 7 8          
4.Anka  Kontriková 1 2 3  4 5 - 6 7 8 - 9 10 11          
5. Michal Švancár 1 2  - -  - - 3 - 4  - -  - 5          
6.Ľubka Švancarová 1 2  -  - -  - 3  - 4 - - - 5          
7. Peter Murčo 1 2 3 - - - - 4  -  -  - - -          
8.Milan Halagačka 1 - -  - -  - 2 - - 3 - - -          
9. Fero Halagačka 1 - - -  - - - - - - - -  -          
10. Alenka  1 2  -  - -  - 3  - 4  - - - 5          
11.Ľubo Kubla - 1 - - -  - - - -  -  -  - -          
12. Paľo Olešňaňik - 1 2 3  4 - - - 5 6  7 8  9          
13. František Byrtus - - -  1 2  - 3 4 5 6 7 8 9          
 14.Drahomíra Lodňanková - - - - 1 2 - 3 4 5  6 7 8          
 15. Juditka Kopásková - - - - 1 2 - 3 4 5 6 7  8          

 16.Majčo

 Čimbora

                       1 -          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,