M A R E C    2 0 2 0          
Dátum 1.3 3.3 6.3 8.3 10.3                          
miesto Kys Kys Kys Kys  Kys                          
teplota vody 4,2 6,4 5,2 6,1 6,6                          
Teplota vzduchu 7 7 6,5 8 8                          
čas plávania 8:00  8:20 8:00 10:00 8:00                          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 63 64 65 - 66                          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár  - - -  - - -  - - - - - - -          
4,Peter Král 27 - 28 29 30                          
5,Marek Skřivánek - - -  - -                          
6,Pavol Kubuš - -  - -  -  - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

30 - -  31  32              - -   -      
8, Michal Švancár 41 - 42 43/8:00  -                          
9,Peter Murčo 25  - - -  -                          
10, Matuš Pytel 16 - - -  -                          
11,Tomáš Pytel - - -  -  -                          
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  31  -  32 -  -                          
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík  51 52 53 54 55                          
16. Tomáš Krkoška - -  - -  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  -  - -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

- - - -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

     F E B R U Á R    2 0 2 0          
Dátum 2.2 4.2 7.2 9.2 11.2 14.2 15.2 16.2 18.2 21.2 23.2 25.2 28.2          
miesto Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 4,8 5 4,2 2,3 4,2 3,8 4,2 4,9  5,8  3,3 4,5 5,2 3,4          
Teplota vzduchu 7 4,5  2 5 2 4 7 8  8 3 7 7 2          
čas plávania 8:00  5:29  8:00  8:00  8:00     8:00  8:00  8:00 8:00 8:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 52 53  54  55 56 -  - 57 58 59 60 61  62          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár  -  -- 25  - - -  - - - - - - -          
4,Peter Král  19  -  20 -  21 22  -  23 24 - 25 - 26          
5,Marek Skřivánek -  - -  - 19 -  - - - - - -  -          
6,Pavol Kubuš - -  - -  7  - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

25  -  -  - - -  26 27 - 28 29  - -   -      
8, Michal Švancár - - 32  33 34 35 36 37 38 - - 39 40          
9,Peter Murčo -  - 20 21 - -  - 22  23  - - -  24          
10, Matuš Pytel  -  -  - - - -  14 - - - 15 -  -          
11,Tomáš Pytel 12  -  - -  - - 13 -  - - 14 -  -          
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka - - - 28 - - 29 - -  - 30  -  -          
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík 41 42 43 44  45 -  - -  46 47 48 49 50          
16. Tomáš Krkoška - -  - -  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  -  - -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

- - 5  - - 6 7 -  8 - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

       J A N U Á R    2 0 2 0          
Dátum 2.1 3.1 5.1 6.1 7.1 10.1 12.1 14.1 17.1 19.1  21.1  24.1  26.1 28.1 31,1      
miesto Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys/Váh  Kys Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys      
teplota vody 0,3 0,1 1,4 1,0 0,1  2,2  3,2  3,6  2,5 3,1 2,9 0,9 1,3  2,2  3,1      
Teplota vzduchu  -1  0  0 -1 -3 2  1 1 -1 1  0  -2  -1  1 4      
čas plávania   6:15 6:00   7:00 6:00  6:00 8:00  8:00 8:00  8:00 7:00  7:00  8:00  8:00      
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka -  39 40 -  41  42  43 44 45 46 47 48 49  50 51      
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár - - - -  20  21 22 23 - -  -  -  24 - -      
4,Peter Král  -  10 11 - 12 - - 13  -  14  15 16 17  - 18/8:30      
5,Marek Skřivánek  -  -  - 28 29  30  31 32  33 34  35 36 37 38  39/8:30      
6,Pavol Kubuš - -  - -  6 - -  - - - -  -  - - -      

 7,Štefan  Pytel

17/ 7:00 -  - 18/8:35 19  20/8:15 21 22  - -  - - 23 24 -      
8, Michal Švancár 21 22  23  - 24 25  26  - 27  28 -  29 30  - 31      
9,Peter Murčo - - 14 - - 15 16 - 17  18 - - 19  - -      
10, Matuš Pytel 10 2:15 -  -  - - -  11  12 - -  - - 13  - -      
11,Tomáš Pytel 9 /5:35 -  -  10 11 - 10  11 - -  - - - - -      
12,Janka Pytlová  -  -  - 7 -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  -  -  20  - - 21  22  -  23 24  - 25 26 -  27/8:30      
14.Marián Lučan -  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík - 29 30 - - 31 32/Váh 33 34  35  36  37  38  39  40      
16. Tomáš Krkoška - -  -  16  - - - -  -  - - - -  - -      
17.Richard Kubík  -  - - - - - -  -  - - - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan - -  -  - - - -  -  - - - -  -  -  -      
20.Michal Krkoška -  -  - 4 -  -  -  - -  -  - - -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák - - 11 - - 12 13  -  -  14 -  -  -  - -      

22.Ján Hacek

2/2:30 - - 3 - - - - 4 - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

                                     
Dátum 1.12
3.12 6.12 8.12 10.12 13.12 15.12 17.12 20.12 22.12 24.12 26.12 27.12 29.12 31,12      
miesto Kys Kys Kys OP/Kys Kys  Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys/Ded  Ded Kys Kys Kys      
teplota vody 3,2 2,8  1 3,2 3,6 1,9  3,7 4,2 6,1 7,1 6,6  3,2 5,1  2,7  2,2      
Teplota vzduchu  2 -1 0 3,5  1  3 5  5  13 8  4  1 1 -3 1      
čas plávania 6:30  6:00 6:00 7:15 7:10 7:00  7:04  8:10  7:24 7:00 8:00 8:00  7:00 6:00 7:30      
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 26 27 28 29OP 30 31  32  -  33 34  35 - 36  37 38      
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - - - -      
3,Patrík Šefár - 13 14 15 - 16  17  -  - 18 19 -  -  -  -      
4,Peter Král  -  -  -  -  - - - 4 - 5  6 7 -  8 9      
5,Marek Skřivánek 19  -  20 -  -  - 21  - 22 23 24  25 - 26 27      
6,Pavol Kubuš 3  4 - - - - - - - - - 5 - -  -      

 7,Štefan  Pytel

10  -  -  -  - -  - -  -  11  12  13  14 15 16      
8, Michal Švancár 13  -  14  - - 15  -  -  - 16 17 18 - 19  20      
9,Peter Murčo 10  -  11 - - - -  12 -  13  -  - -  - -      
10, Matuš Pytel  8/ 2:00  - - -  -  - -  -  - -  - -  -  9  -      
11,Tomáš Pytel -  - -  - -  - -  - - - - - - 7  8      
12,Janka Pytlová  -  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
13.Milan Halagačka  12  -  13 14/OP 15 16 17  - -  -  18  - -  19  -      
14.Marián Lučan 6  - - - -  - - -  -  -  - -  - - -      
15.Jaroslav Kontrík 18  - - 19/OP 20 21 22  23 24  25 26 27  - - 28      
16. Tomáš Krkoška -  -  -  11  -  - - - - - 12  13 - -  -      
17.Richard Kubík  -  - - 6 - - -  -  -   - - - - -      
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -      
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -  - -      
20.Andrej Šulgan 6  - 7 -  - - - - - -  8 9  - -  -      
20.Michal Krkoška -  -  - - -  -  -  - -  -  -  3 -  -  -      
21.Ľuboš Gavlák 2  -  3  4 - 5 6 - - 7  8 9 -  10  -      

22.Ján Hacek

- - - - - - - - - - - - - 1 -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

                                     
Dátum 1.11
 3.11 5.11 8.11 10.11 12.11 15.11 17.11 19.11  22.11 24.12 26.12  29.11          
miesto Kys  Kys Kys Kys Kys Kys Kys OPo-Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 4,5 8,3 9,4 8,6 7,9 8,6  8,3 4/10 8,2 8,6  6,0 5,5 8,0          
Teplota vzduchu 7 17 8 9  6 10  11 13/16 10  11 12  7  7          
čas plávania 6:00  7:30  9:00 7:00 7:30 6:30  7:00 8:00  7:00 7:30 7:00 6:15  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
2,Ľudvík Ďurana - - - - - - -  - - -  - - -          
3,Patrík Šefár 7  8  -  9  - 10  11 -  - - - 12 -          
4,Peter Král  - - -  -  -  - - 2 3 - - -  -          
5,Marek Skřivánek 12  13 - 14  15  - 16 17 - - 18  -  -          
6,Pavol Kubuš 2  - -  - -  - - - - - - - -          

 7,Štefan  Pytel

-  - - - 7  -  -  - - 8

 9

9:00

- -          
8, Michal Švancár - - - - -  - 8 9  -  10  11 12 -          
9,Peter Murčo - -  -  -  -  - 6 - 7 8 - -  9          
10, Matuš Pytel -  - -  -  5  -  -  - - 6

7

2:00

 - -          
11,Tomáš Pytel -  - - - -  - -  - - -

 6

9:00

 -  -          
12,Janka Pytlová -  - -  -  5  - -  -  - -

6

9:00

- -          
13.Milan Halagačka - - -  -  -  - 7  8 - 9  10 -  11          
14.Marián Lučan - - - -  -  -  -  - - - - -  -          
15.Jaroslav Kontrík 10  11 12  13  14  - - - 15  -  - 16  17          
16. Tomáš Krkoška 6  - - 7  -  - -  8 -  9 -  - 10          
17.Richard Kubík 3  -  - 4  -  - - 5 - -  -  - -          
18.Juraj Kubík -  - - -  -  -  -  - -  -  - -  -          
19.Boris Matyšák - - - - - - - - - -  -  - -          
20.Andrej Šulgan - - - - - - 2 3 - - - 4  5          
20.Michal Krkoška -  - - - -  - - 1 -  2 -  -  -          

21.ĽuboGavlák

- - - - - - - - - - - - 1          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

     M  A R E C   2 0 1 9              
Dátum 1.3
3.3 8.3 10.3 12.3 15.3 17.3 19.3 22.3 24.3 26.3 29.3 31.3          
miesto Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys DD  DD Kys DD DD          
teplota vody 4,5  4  7 4,8 5,7 5,5  7,2 7,6 5,2 7 6,2 5,2 7,2          
Teplota vzduchu 6 4  13 5 6 8 15 10 13  10 6 10 16          
čas plávania 6:00  5:30 5:50 7:00 5:45  7:05  7:30  7:00  6:00 8:00  6:00 8:00  7:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 62  63 64  65 66 67 68 - 69 70  - 71  72          
2,František Nehaj -  -  -  - - -  - - - - - -            
3,Ľudvík Ďurana  29 30  31  - - 32 33 34 35 36 37  38 39          
4,Patrík Šefár  48 49  50  -  51 52 53 54 55 56 - 57 58          
5,Peter Král  - 39  -  -  - - 40 - 41 42  43 44 45          
6,Marek Skřivánek  -  -  -  - -  - - - - 21  - -  -          
7,Pavol Kubuš  - -  -  -  - - -  -  -  15  - -  -          

 8,Štefan

Pytel

 23 -  -  -  - -  - - -  23 - - -          
9, Michal Švancár  -  -  -  - -  6  7 - 8 9 - 10  11          
10,Peter Murčo  10 11  12  13  - 14 15 - 16 17 - 18  19          
11, Matuš Pytel  - -  -  - - - - -  - -  -  - -          
12,Tomáš Pytel  - -  -  - - - - -  -  - - - -          
13,Milan Vakula  -  -  -  - -  - - - -  -  - - -          
14,Matej Vakula  - -  -  - - -  -  -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

 

     F  E    B  R     U  Á R    2  0  1  9          
Dátum 1.2
3.2
5.2  8.2 10 .2  12.2  15.2 16.2 17.2 19.2 22.2 24,2 26.2.          
miesto Kys Kys Kys Kys Žil Kys Kys Kys HR  Kys Kys Kys  Kys          
teplota vody 1  3,8 3,4 2,2 1,8 2.8  4.8 2,2 1,5 4,4 3,2 1,8 4,2          
Teplota vzduchu 4
4 -1  2 6,4 2 8 2  10 8 0  0 8          
čas plávania 5:25  5:55 5:05 5:45/8:15 6:00/12:00 6:30  5:25 10:20  7:30/10:20    5:30 6:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 50 51 52 53 54/12:00 55  56 - 57/7:30 58/6:30 59 60  61          
2,František Nehaj - - - - -  - - - - - -  - -          
3,Ľudvík Ďurana 20
21 22 23 24/6:00 - - - 25/7:00 26/6:30  -  27 28          
4,Patrík Šefár 37
38 39 40 41/6:00 42  43 - 44/7:30 45/6:30  -  46  47          
5,Peter Král 30 31 - 32/8:15 33/12:00 34/7:30 - - 35/10:20 36/10:00  - 37 38          
6,Marek Skřivánek 20 - - - - - - - - -  - - -          
7,Pavol Kubuš - - - - - 11 - - - 12/9:00  13/7:30 -  14          

 8,Štefan

Pytel

12 13 14 15/8:15 16/12:00 17/8:00  -  18 19/10:20 20/11:00 - 21 22          
9, Michal Švancár 4 5  - - - - -  -  - - -  - -          
10,Peter Murčo 4 5 - 6 7 /12:00  - -  - - - 8  9  -          
11, Matuš Pytel - - - - - - - - -  - - - -          
12,Tomáš Pytel 3  4 5 -  - 6 - 7  - 8/6:30  - -  -          
13,Milan Vakula 2  - 3  4 - 5  6 - -  - -
-            
14,Matej Vakula - - - - - - - -  - - - -
           

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

 

                                     
Dátum 1.1
3.1 6.1 8.1 10.1 13.1 15.1 17.1  20.1 22.1  25.1 27.1 29.1          
miesto Kys
Kys  Kys Kys  Kys Kys Kys Kys Kys  Kys WO Kys Kys          
teplota vody 4,1
1,1 1,1 0,8 0,8 1  0,8 1,3 1 0,1 0,1  0,2  0,2          
Teplota vzduchu 0
 -3 -2 -4 -1 2 -1 1 -2 -6 -5  0 1          
čas plávania 5:15
 5:30 5:05 5:10 5:05    5:10 5:47  5:05 7:25 5:15 5:35  5:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka -
39 40 41 42 - 43 44 45 46 47 48 49          
2,František Nehaj -
 -  -  - - - -  - -  - - - -          
3,Ľudvík Ďurana -
 - - -  - -  -  -  - -  - 18 19          
4,Patrík Šefár -
- 31 - - -  - - 32 33 34 35 36          
5,Peter Král 20
21 22 23 - -  24  25  26 27 28 - 29          
6,Marek Skřivánek -
 - - -  -  -  - -  19 - - -  -          
7,Pavol Kubuš -
- - 10 - -    -  -  - - - -          

 8,Štefan

Pytel

    1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11          
9, Michal Švancár                 1 -  2  3 -          
10,Peter Murčo                 1 - 2  3  -          
11, Matuš Pytel                     1  - -          
12,Tomáš Pytel                       1 2          
13,Milan Vakula                       1  2          
14,Matej Vakula                         1          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO ô Walnes Oščadnica,

 

                                     
Dátum 2.12
4.12 6.12  9.12 11.12 13.12 16.12 18.12 20.12 23.12 25.12 27.12 30.12          
miesto OP
Kys  Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys  Kys Kys Kys Kys          
teplota vody 3,1  2,8 0,9 4 3,3 2,7  1,2 2,2 0,7 4,1 2,7 3,7 4,6          
Teplota vzduchu 0  5 1 3 1 -1 -1,5  1 -2 4 0 2 2          
čas plávania 5:20  5:12  5:05 5:12 5:05 5:37  5:15 5:10  5:15 6:05  5:05 5:15  5:45          
meno/počet plávaní                                    
Milan Kubatka 26
 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 37 38          
František Nehaj -
- -  - - - - - - - 5 6 7          
Ľudvík Ďurana -
 -  14 15 16 17  - - -  - - - -          
Patrík Šefár 22Kys
 23 24 - 25 - - 26 27 - 28  29 30          
Peter Král -
 - - - - 14 15  - 16 17 18 19 -          
Marek Skřivánek 16Kys
 17  -  -  - - -  - - 18 - - -          
Pavol Kubuš 8Kys
- 9 -  - - -  -  - - - -  -          
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada