D E C E M B E R   2 0 2  1        
Dátum 3.12 5.12 7.12  10.12 12.12 14.12 17.12 19.12 21.12 24.12 26.12 28.12 31.12          
  Kys DD Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys SO SO Kys          
Teplota vody 3,5 1 1,8 0,7 0,5 1 3,4 2,4 1,1 0,1 0,1 0,1 1          
Teplota vzduchu -1,5 -0,5 0 -0,5 -1 2,5 3 2  -3 -2 -13 - 6 2          
čas plávania 07:00  07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00  07:00 07:00 07:00 07:00  07:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 23 24 25  26 27 28 29 30  31  32  33 34 35          
2. Peter Kral 20 21 - - 22 - - 23  - 24 25 26 -          
3.Jaro Kontrík 21 22 23 - 24 25 26 27 28 29 30 31 -          
4.Anka  Kontriková 20 21 22 - 23 - - 24 - 25 26  27 -          
5. Michal Švancár - - -  - - - - -  -  12 - - -          
6.Ľubka Švancarová 12 13 - - -  - - - -  14 -  -  -          
7. Peter Murčo -  - - - - - - - 8 - -  9 - -        
8.Milan Halagačka -  - -  - -  - -  - -  - 6 - -  -        
9. Fero Halagačka - - - -  - - - - - - - -  - -        
10. Alenka 8 9 - - - - - - - 10 - - -          
11.Ľubo Kubla - - - - -  - - - -  -  -  - - -        
12. Paľo Olešňaňik - 23 24 25 26 27 - 28 29 30 31 32 -          
13. František Byrtus 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  -  -          
 14.Drahomíra Lodňanková 16 17 18 19 - - - - - -  - - -          
 15. Juditka Kopásková 15 16 - 17 18 19 20  21 - 22 23 - -          

 16.Majčo

 Čimbora

14 15 16 - 17 18 - - - 19  -  - 20          
17. Štefan Pytel - 3 - - - -  - -  4 5 - - - -        
18. Marek Skřivánek 2  -  - - - -  - - - -  - - - -        
19.Janka Pytlová -  2  - -  - -  -  - 3 - -  - - -        
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,SO- spad Oščaddnica

 

    N O V E M B E R   2 0 2  1        
Dátum 2.11 5.11 7.11 9.11 12.11 14.11 16.11 19.11 21.11 21.11 23.11 26.11 28.11 30.11        
  DD DD DD DD DD DD DD DD DD  OPo DD  DD DD  Kys        
Teplota vody 7,4 5,8  5 5 4,7 5,2 5,3 5,2 5,6 4,2 5  4,2 1  3        
Teplota vzduchu 7  7  5 5 2,5 3  2 5 5,5  ? 1,5 2 2 0        
čas plávania 07:00  08:30 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00  07:00 ? 07:00 07:00  07:00 07:00        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 19 20 21 22        
2. Peter Kral 10 11 12 - - 13 14  15 16 - 17 - 18 19        
3.Jaro Kontrík  9 10 11 12 13 14 15 16 - 17 18 19 20 21        
4.Anka  Kontriková 12 13 14 - - - - - - 15 16 17 18 19        
5. Michal Švancár - 6 7  - 8 9 - 10 - 11 - - - -        
6.Ľubka Švancarová -  -  6 - 7 8 - 9 - 10 - - - 11        
7. Peter Murčo -  - - - - - - - - - -  - - -        
8.Milan Halagačka -  - 4 -  - 5 -  - -  - - - -  -        
9. Fero Halagačka - - - -  - - - - - - - -  - -        
10. Alenka  - - 6 - - - - - - - - - - 7        
11.Ľubo Kubla - - - - -  - - - -  -  -  - - -        
12. Paľo Olešňaňik 10 11  12 13 14 15 16 17 18 -  19  20 21 22        
13. František Byrtus 10 11 12 13 14 15 16  - 17 - 18 - 19 20        
 14.Drahomíra Lodňanková - - -  9 -  10 11  - 12 - 13 - 14 15        
 15. Juditka Kopásková 9 10 11 12 - 13 -  - - - - - 14 -        

 16.Majčo

 Čimbora

2 3 4 5 6 - 7  8 -  9 10 11 12 13        
17. Štefan Pytel 1 -  -  -  - - - - - 2 - - - -        
18. Marek Skřivánek -  -  - - 1 -  - - - -  - - - -        
19.Janka Pytlová -  -  - -  - -  -  - - 1 -  - - -        
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

 

      O K T Ó B E R   2 0 2  1        
Dátum 3.10 5.10 8.10 10.10 12.10 15.10 17.10  19.10 22.10 24.10 26.10 29.10 31.10          
  DD DD DD DD  DD DD DD DD  DD  DD DD DD DD-ZA          
Teplota vody 10,5 11,5 11,5 10,8  10,2 9,8 7,5 8 8,5 ? 7,6 7,1 8,1          
Teplota vzduchu 20 18 9,5 1 7  9  - 9 7,5  ?  9 8 17,5          
čas plávania 07:00  07:00 7:00 7:00 7:00 7:00 10:00 10:00  10:00 ?  7:00 7:00  7:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 1 2 3 4  5 6 - - - -  7 8 9          
2. Peter Kral 1 2  - -  - 3 4  5 6  7  8 9 -   -  -    
3.Jaro Kontrík  1 2  3  4 -  - - -  5 - 6 7 8          
4.Anka  Kontriková 1 2 3  4 5 - 6 7 8 - 9 10 11          
5. Michal Švancár 1 2  - -  - - 3 - 4  - -  - 5          
6.Ľubka Švancarová 1 2  -  - -  - 3  - 4 - - - 5          
7. Peter Murčo 1 2 3 - - - - 4  -  -  - - -          
8.Milan Halagačka 1 - -  - -  - 2 - - 3 - - -          
9. Fero Halagačka 1 - - -  - - - - - - - -  -          
10. Alenka  1 2  -  - -  - 3  - 4  - - - 5          
11.Ľubo Kubla - 1 - - -  - - - -  -  -  - -          
12. Paľo Olešňaňik - 1 2 3  4 - - - 5 6  7 8  9          
13. František Byrtus - - -  1 2  - 3 4 5 6 7 8 9          
 14.Drahomíra Lodňanková - - - - 1 2 - 3 4 5  6 7 8          
 15. Juditka Kopásková - - - - 1 2 - 3 4 5 6 7  8          

 16.Majčo

 Čimbora

                       1 -          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

 

        M a r e c    2 0 2 1          
Dátum 2.3 5.3 7.3 9.3 12.3  14.3 16.3  19.3  21.3 23.3 26.3 28.3 30.3   2.4 4.4    
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys Kys Kys    
Teplota vody       3  3,8 4 2,3 3,3 0,5  3,3 7 3,9 7   6,9  4,6    
Teplota vzduchu       3 9  5 3 3 -4 4 14,5  4 14   9  2    
čas plávania 06:00 6:00 6:00 6:00  6:00 6:20 6:20 6:00 6:00 6:00  6:00  6:00  6:00   6:00 6:00    
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka - - - 60 61 62  63 64 65  66 67  68 69   70  71    
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -   -  -    
3.Jaro Kontrík 51 52 53 54 - 55 - 56 57  58 59  60 61   62  63    
4,Marek Skřivánek 24 25 26 27 28  -  - 29  - 30 31  32  33   34  35    
5,Pavol Kubuš - -  -  - - - - - - -  -  - -    -  -    

 6,Štefan  Pytel

- 42 43 44 45 46 47 - -  -  48 49  50    -  51    
7, Michal Švancár 29 - - 30 - - -  -  - - 31  -  -   32  33    
8,Peter Murčo - - -  - - - -  - - -  - - -    -  53    
9. Milan Halagačka 41 - - - - 42 - - 43  -  - 44  -    -  -    
10,Tomáš Pytel - - - - - -  - - - - - -            
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -  -    
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -  -  -    
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  - -  -    

 14. František

      Byrtus     

51 52 53 54 55 56  -  57  58  59 60  61  62    63  64    

15. Marian

      Čimbora

- 53 54 - - - 55  56 57 58 59 60 61   62  63    
 16.Maťa Pošteková 52 53 54 55 56 57 58  59 60 61 62 63 64   65  66    
 17. Timotej Murčo  - - - - - - -  - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

35 36 37 - 38 39 40 41 - 42  43 44 45    -  46   Drahomíra

Drahomíra

Lodňanková

1  2  3 4 5 - - 6  -  7 8  - --   -  -    
Beňo Krížek - - - - -  - --  - -  - - - -   -  -    
 Milan Korman - - - -        - -  -  - - -    -  -    
Ferko Halagačka  1 - - -  2  3 4 5  6 - -  - -    7  -    

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

 

    F e b r u á r    2 0 2 1          
Dátum 2.2 5.2 7.2 9.2 12.2 14.2 16.2 19.2 21.2 23.2 26.2 28.2            
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 0,1 3,2 1,1 0,4 0,1 0,1                        
Teplota vzduchu 0 5 -3 0 -8 -5                        
čas plávania 06:00  06:00 06:00 06:00 06:00 06:00                        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 52 53 54 55 56 57 -  - -  - -  -            
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -          
3.Jaro Kontrík 39  40 41 42 43 44  45 46 47 48  49  50            
4,Marek Skřivánek 20  - - 21 22 23  - -  - -                
5,Pavol Kubuš - -  -  - - - - - - -  -  - -          

 6,Štefan  Pytel

35 36  -  - - - 37  38  39 40  - 41            
7, Michal Švancár 25 - - - - 26 27 - 28 - -  -            
8,Peter Murčo - - -  - - - -  - - -  - -            
9. Milan Halagačka -  - 37  - - - -  - 38 - 39  40            
10,Tomáš Pytel - - - - - -  - - - - - -            
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

-  40 41 42 43  44 45  46 47 48 49 50            

15. Marian

      Čimbora

43 44 45 46 - 47 48 49 50 51 52 -            
 16.Maťa Pošteková 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51            
 17. Timotej Murčo  - - - - - - -  - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

27  - 28 29 - 30 - 31 - 32 33  34            

Janka

Ďuranová

-  -  - - - - -  -  -  - -  - -          
Beňo Krížek - - - - -  - --  - -  - - -            
 Milan Korman 11 12 13 14 15 -  -  - -  -  - -            
 Janka Pytlová  - - - -  -  - - -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

 

      J a n u á r    2 0 2 1          
Dátum 3.1 5.1 8.1 10.1 12.1 15.1 17.1 19.1 22.1  24.1 26.1 29.1  31.1          
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 3,1 4,1 3,2 2,2  0,1 0,5 0,1 0,1 0,7 3,9 2,3 1,2  0,1          
Teplota vzduchu  2 2 1,5 -3 -3 -3,5 -11  -2 3,5 1  1  0 -7          
čas plávania 06:00  06:00  06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00  06:00          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 39  40 41 42 43 44  45 46 47 48 49 50 51          
2. Peter Kral - -  - -  - - -  - -  -  - - -          
3.Jaro Kontrík 27 28  29 30  31 32  33  34 35 - 36  37 38          
4,Marek Skřivánek -  - 15 16 17 - 18  19  -  -  - - -          
5,Pavol Kubuš 11 -  -  - - - - - - -  -  - -          

 6,Štefan  Pytel

- -  24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34          
7, Michal Švancár - - - 20  - 21 - 22 -  -  23  - 24          
8,Peter Murčo  - - 18  - 19 20  21 22 - - 23 -- 24          
9. Milan Halagačka 27 - 28 29 30 31 32 33 - 34 - 35 36          
10,Tomáš Pytel - -  9 - 10  11 12 - 13 14 15 - -          
11.Tomáš Krkoška -  - - - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

35 36 37  38 39  - -  -  -  - -  - -          

15. Marian

      Čimbora

30 31 32  33 34 35 36  37 38 39 40 41 42          
 16.Maťa Pošteková  27 28 29 30  31  32 33 34 35  36 37 38 39          
 17. Timotej Murčo  -  - 11 - 12 13 14 - - - -  - -          
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

15  16 17 18 19 20 21  22 23  24 25  - 26          

Janka

Ďuranová

-  -  - - - - -  -    -    - -          
Beňo Krížek - - - - 4 5 - -  6 - - - -          
 Milan Korman 5  6  7 8  9  - - - -  -  10  - -          
 Janka Pytlová  - - - -  -  - - -  - - -  - -          

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

  D  e c e m b e r    2 0 2 0          
Dátum 1.12 4.12 6.12 8.12 11.12 13.12 15.12 18.12 20.12 22.12  24.12 27.12 29.12 31.12        
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys DD  Kys  Kys Kys        
Teplota vody 1,5 2,7 5,3 5 3,2  3,5 3,3 3,9 4,1 4,1  3,2 1,1  4,2  5,2        
Teplota vzduchu  -2 7,5 9,5 5 2 1 3 4,5 3  3,5 6 -6 3,5 3        
čas plávania 06:00  06:15 7:30 6:00 6:00 6:30 6:00 6:45  6:30 6:00 6:00 6:00  6:00 6:30        
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38        
2. Peter Kral - 10 11 - - 12 -  - - - -  - - -        
3.Jaro Kontrík 15  16  17  18 19  20  - 21 22 23 24 25 26  27        
4,Marek Skřivánek - - 9 - - 10 - 11 12 - 13 -  14 -        
5,Pavol Kubuš -  -  6 - - 7  - -  8 -  9 10 - -        

 6,Štefan  Pytel

-  14/9:00 15 -  16  - - 17 18 19  20 21 22 23        
7, Michal Švancár  9  10 11 12 - 13 14  15 16 -  17 18 19 -        
8,Peter Murčo  -  13 14 15  - - 16 - - 17  -  - - -        
9. Milan Halagačka - 20 21 22 23 24 - - 25  - - -  26 -        
10,Tomáš Pytel - 4/9:00 - -  -  -  -  5 -  6 - -  7  8        
11.Tomáš Krkoška -  -  5 - -  -  - - -  -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - - -        
 13.Andrej Šulgan - - - -  - - - - - -  - -  -  -        

 14. František

      Byrtus     

21  22  23 24  25  26 27  28 29  30 31  32 33 34        

15. Marian

      Čimbora

18 19 - 20 21 22  23 24 25  26 27 28 - 29        
 16.Maťa Pošteková  13 14  15 16  17 18 19 20  21  22  23 24  25 26        
 17. Timotej Murčo  - -  8 9  -  -  - - - 10 -  -  - -        
 18. Mário Byrtus -  - - -  -  -  - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik -  -  -  - -  - -  -  - - - -  -  -  -      

 20.Pavol

Olešňaník

1  2  3 4  5  6  7  8 9 10  11 12 13  14  -      

Janka

Ďuranová

-  -  -  1 -  2 -  -  -  - -  -  -  - -      
Beňo Krížek - - - - - - - 1 - 2 - - - 3        
 Milan Korman - - - -  -  - - - 1 2 3 4 5 4 -      
 Janka Pytlová                   1 2 3 4  5        

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

   N  o v e m b e r    2 0 2 0          
Dátum 1.11 3.11  6.11 8.11 10.11 13.11 15.11 17.11 20.11 22.11 24.11  27.11 29.11          
  Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys Kys  Kys Kys  Kys  Kys          
Teplota vody 8,2 11,2 7,8 6,6 6,4 7,4 7,5 7,1 6,1 2,4 4,1 3,3 3.1          
Teplota vzduchu  4 15,5 11  2 5,5 7  5  8 4 -2 2 0 -0,5          
čas plávania 08:30-09:30  7:00 8:00 7:00 6:00 6:00 7:00 7:00  7:00 6:00 6:00 6:00  6:30          
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka  13/  08:30 14 15  16 17 18 19  - 20 21 22  23  24          
2. Peter Kral 2/09:30 - 3 4 5 - 6  7 - 8  - - 9 - -      
3.Jaro Kontrík  2/06:30 3 4  5 6 7  8 9 10/10:00 11 12 13 14          
4,Marek Skřivánek 3/09:30 - -  4 -  -  5 -  6/8:00 7 - - 8          
5,Pavol Kubuš - -  - -  -  - -  - - - 4  -  5 - -      

 6,Štefan  Pytel

- - - 4 -  - -  - - 5/10:00  -  - 13   -      
7, Michal Švancár  - 9  - - 10 11  12  13  - 14  15 - 16          
8,Peter Murčo  - - 6  7  - 8 9 10  -  -  11  12 -          
9. Milan Halagačka 7/09:30  8 9  10 11 12  13 14 15/8:00 16 17  18  19          
10,Tomáš Pytel - - -  3  -  -  -  - -  - - -  -          
11.Tomáš Krkoška 2/09:30  -  - 3 -  -  - - - 4  - -  -  - -      
12. Milan Grochal         - - - - - -  -  -  - -  -- - -          
 13.Andrej Šulgan 3 4  5/9:00 -  - - - - - -  - -  -          

 14. František

      Byrtus     

8/08:30 9  10  11 12 13 14 15 16/8:00  17 18 19  20          

15. Marian

      Čimbora

5/02:30  6/04:20  7/6:00 8 9 10 11 12 13/5:00 14/4:00 15/5:00  16  17          
 16.Maťa Pošteková  - 1/5:20 2  3 4 5 6  7  8/8:00 9 10 11 12 - -      
 17. Timotej Murčo  - - 1 2 -  3 4 - 5/4:00  -  6 -  7  -  -      
 18. Mário Byrtus -  - - 1 2  3 - - - -  -  - -  - -      
 19. Kubik       1 -  - -  -  - - - -  -  -  -      
             -  -  - -  -  - - -  -  -      
          -  - -  -  -  - -  -  -  - -      
        -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,

      O k t ó b e r   2 0 2 0        
Dátum 4.10. 6.10.  9.10 11.10 13.10 16.10 18.10 20.10 23.10 25.10 27.10  30.10.            
miesto DD DD Kys DD DD Kys DD  Kys Kys  Kys Kys Kys            
teplota vody 13,7 13 12,2 11,5 7,7 9,2 8,4 9,6  10,8 10,6 12,2 9,3            
Teplota vzduchu  15,5  16 17,5 7  3 7 3 13 15,5 8,5 17 7,5            
čas plávania 08:00-10:00  08:00  05:00 6:00 5:00 6:00 7:00 6:00  6:00  7:00  7:00 6:00            
meno/počet plávaní                                    
1,Milan Kubatka          1/ 08:00 2  3 4 5  6 7 8  9  10 11 12            
2. Peter Kral 1 - - - - - -  - - -  - - - - -      
3.Jaro Kontrík  1 - -  - - -  - - - - - - -          
4,Marek Skřivánek 1 - -  - -  -  - -  - 2 - -            
5,Pavol Kubuš 1 -  - 2  -  - 3  - - - -  -  - - -      

 6,Štefan  Pytel

 1 - - 2 -  -  3/9:00 - - - -  - -   -      
7, Michal Švancár  1 - 2 3 - 4 5/9:00 6  7  8  - -            
8,Peter Murčo  1 - 2 3  - 4  -  -  5  -  -  -            
9. Milan Halagačka 1  - 2 3  -  - 4 - 5  6 - -            
10,Tomáš Pytel 1 - -  -  -  - 2/9:00  - -  - - -            
11.Tomáš Krkoška 1  -  - - -  -  - - - -  - -  -  - -      
12. Milan Grochal          1 / 2:00 - - - - -  -  -  - -  -- -            
 13.Andrej Šulgan - - 1 -  - - 2 - - -  - -            

 14. František

Byrtus     

- -  -  - - 1/7:00 2/9:00 3  4  5 6  7            

15. Marian

Čimbora

-  -  - -   - - -  2/2:00  2/3:00 3/3:00 4/3:00 -  - -      
            - -  -  - - - - - - -      
                     -  - -  -  -  -      
                - - -  -  - -  - -      
                 -  - - - -  -  -  -      
             -  -  - -  -  - - -  -  -      
          -  - -  -  -  - -  -  -  - -      
        -  -         - - - - - -      

 DD - Dedovka , OP - Oravská priehrada, WO - Walnes Oščadnica, Žil - Žilina-Váh, HR - Hrabovo pri Ružomberku,

Kys - rieka Kysuca,OPo - Oravská Polhora,